Imieniny: Barbary, Krystiana, Jana

Wydarzenia: Dzień Górnika - Barbórka

Świadkowie wiary

Przed jego konfesjonałem ustawiały się długie kolejki. Dotykał do głębi. Leczył i kruszył serca, przywracał nadzieję.

 

Ojciec Pio napisał tysiące, jeśli nie dziesiątki tysięcy, listów. Niektóre z nich były bardzo proste. Składały się z kilku zdań, krótkich pozdrowień. W innych możemy odkryć niezgłębioną studnię duchowości, przeżytej sercem teologii, mistyki. Listy Ojca Pio pouczają, wzruszają, niosą sercu pokój. Trzeci tom Listów Ojca Pio to skarbnica duchowości Stygmatyka z San Giovanni Rotondo. Zbiera on korespondencję z około trzydziestoma córkami duchowymi (adresatek niektórych listów nie udało się ustalić) powstałą w latach 1914-1923, kiedy to, w pierwszym półroczu 1923 roku, Święte Oficjum zabroniło Ojcu Pio kontynuowania korespondencji o tematyce duchowej. W tomie odnajdziemy ogromne bogactwo treści oraz rad i wskazówek duchowego ojca, których udziela swym córkom na różnych etapach ich duchowego wzrostu.

Niezwykle umiejętnie Ojciec Pio łączy w swych listach duchowe, ascetyczne i mistyczne treści, poparte osobistym doświadczeniem, z konkretnymi potrzebami swych duchowych córek. W listach Stygmatyk ukazuje nam oblicze pełne wrażliwości i wyczucia, potrafi jednak, kiedy zachodzi taka konieczność, przypomnieć o swym autorytecie oraz to, że wypowiada się w imieniu Boga, któremu na modlitwie nieustannie powierza wszystkie sprawy kierowanych osób.

Prezentowany tom to niewątpliwie najciekawsza część korespondencji Stygmatyka. Każdy odnajdzie w nim słowa inspirujące do pogłębienia więzi z Chrystusem oraz radosnego kroczenia drogami Ewangelii. Fragmenty: „Przy pomocy jednostajnych uderzeń zbawiennego dłuta oraz dzięki umiejętnemu oczyszczaniu zwykł Boży artysta przygotowywać kamienie, które winny wkomponować się w odwieczną budowlę – tak śpiewa Kościół w hymnie z oficjum na poświęcenie kościoła, i tak naprawdę jest.” „W okresie oschłości ducha bądź pokorna, cierpliwa, pogodzona z wolą Bożą i niczego nie opuszczaj z rzeczy, które zwykłaś czynić w czasie duchowej radości, ponieważ prawdziwa miłość nie polega na doświadczaniu licznych pociech w służbie Bożej, lecz na tym, by wola była zawsze gotowa czynić to, co Bóg zechce zarządzić dla naszej duchowej korzyści i dla Jego chwały. Zawsze wierz w to wszystko, i nie ma znaczenia, czy wierzysz w to na siłę i tylko na wyżynach ducha, nie widząc w tym sensu.”

Książkę można zamówić tutaj: https://e-serafin.pl/listy-ojca-pio-tom-iii-korespondencja-z-corkami-du,3,6806,7582 – polecamy!

Źródło:
;