Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

Wydarzenia: Światowy Dzień Krwiodawstwa

Pielgrzymki zagraniczne

Litwa, Łotwa, Estonia 4 – 10 IX 1993

Litwa 4 – 8 IX Cel pielgrzymki: Obchody 600-lecia przyjęcia chrztu przez Litwę oraz pogłębienie dialogu ekumenicznego. Najważniejsze przesłanie: W przemówieniach papież mówił o doświadczeniach związanych z życiem w komunistycznym państwie, które promowało ateistyczne wychowanie przez co wiara Litwinów poddana została próbie. Jan Paweł II mówił do nich: „Musicie podjąć konfrontację z obojętnością, niezrozumieniem, dążeniem do laicyzacji społeczeństwa, izolacją psychologiczną w społeczeństwie przechodzącym głębokie przemiany”. Największym wydarzeniem była modlitwa przy grobach ofiar, które poległy w walce o wolność Litwy w 1991 r. oraz pielgrzymka na Górę Krzyży niedaleko Szawli. Góra ta jest „symbolem Drogi Krzyżowej, jaką przeszedł naród Litewski”. Modlitwa odmówiona po litewsku i po polsku na cmentarzu na Antokolu była wezwaniem w imię miłości do przebaczenia, pojednania i odrzucenia chęci odwetu. „Człowiek jest słaby, kiedy staje się ofiarą, ale może być jeszcze słabszy, kiedy staje się oprawcą. Człowiek jest słaby, ale ten słaby człowiek może być mocny w Krzyżu Chrystusa, w Jego śmierci i zmartwychwstaniu”. Łotwa 8 – 10 IX Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze m. in. poprzez przywrócenie kultu św. Meinharda; pogłębienie dialogu między chrześcijanami. Najważniejsze przesłanie: Jan Paweł II przybył na Łotwę, aby umocnić odradzający się Kościół po okresie komunizmu. Papież nawiedził najbardziej znane łotewskie sanktuarium w Agłonie. W przemówieniach wzywał do przebaczenia win i pojednania. Estonia 10 IX Cel pielgrzymki: Spotkanie z wiernymi Kościoła katolickiego, umocnienie ich w wierze oraz pogłębienie dialogu ekumenicznego. Najważniejsze przesłanie: Papież wyraził wdzięczność Bogu za odzyskanie niepodległości, dokonujące się demokratyczne przemiany oraz za wolność religijną. Papież wziął udział w ekumenicznym nabożeństwie w kościele luterańskim. Najważniejszym wydarzeniem tej wizyty była Msza św. w Tallinie, podczas której Jan Paweł II mówił o miłości chrześcijańskiej i wypływającej z niej otwartości na drugiego człowieka. Podsumowując pielgrzymkę do nadbałtyckich krajów Jan Paweł II powiedział, iż pamiętając tragiczną historię ostatniego stulecia, należy modlić się o to, aby małe państwa nie zostały już nigdy zniewolone lękiem przed ich większymi sąsiadami, którzy powinni być gwarantami poszanowania praw.   źródło: www.janpawel2.pl
;