Imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Świat

Ludzie starsi potrzebni społeczeństwu

 fot. Thomas Leuthard / flickr.com

Na Zachodzie ludzkość starzeje się: maleje liczba dzieci, a osób starszych jest coraz więcej. Obecnie 700 mln ludzi, czyli 10 proc. ludności świata, przekroczyło 60. rok życia. Szacuje się, że do połowy bieżącego stulecia, do roku 2050, wiek ten przekraczać będzie 20 proc. ludzi, a więc dwukrotnie więcej. Dane te przypomniano w oświadczeniu złożonym 16 lipca na forum ONZ przez misję stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji. Ten wzrost liczby ludzi starszych określono tam jako „zachwianie równowagi”.

 

Według Stolicy Apostolskiej jest to wielkie wyzwanie dla współczesnego społeczeństwa, domagające się położenia większego nacisku na opiekę zdrowotną i system ubezpieczeń społecznych. Idąc za wskazaniami Papieża Franciszka, który stale przestrzega przed brutalnym odrzucaniem osób starszych, należy zwrócić uwagę, że tych ludzi często wyklucza się czy zaniedbuje. Dlatego coraz pilniejsze jest promowanie ich akceptacji w społeczeństwie. Zdaniem watykańskiej delegacji idealne jest, kiedy starsi mogą pozostać w rodzinie, przy czym należy zapewnić pomoc społeczną uwzględniającą potrzeby zwiększone z wiekiem i stanem zdrowia. By zapewnić tym osobom pełne korzystanie z praw człowieka, trzeba proponować alternatywę dla dominującej „kultury wyrzucania na śmietnik” oceniającej ludzi według tego tylko, co produkują. Trzeba uszanować ich godność i docenić wkład w społeczeństwo jako jego „punkt odniesienia” i „zbiorową pamięć” – przypomniała delegacja Stolicy Apostolskiej na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Źródło:
;