Imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty

Wydarzenia: Dzień Praw Zwierząt,

Małopolska

Małopolska razem z Ukrainą 

sejmik małopolski fot. Biuro Prasowe UMWM

Podczas poniedziałkowej sesji Radni Województwa Małopolskiego jednogłośnie podjęli stanowisko wobec agresji Rosji na Ukrainę, w którym wyrazili solidarność z narodem ukraińskim. Przyjęcie tego stanowiska było poprzedzone minutą ciszy upamiętniającą pierwsze ofiary wojny. 

 

Deklaracja w sprawie wyrażenia poparcia i solidarności z narodem ukraińskim:

Sejmik Województwa Małopolskiego pragnie przekazać słowa wsparcia oraz zapewnić o solidarności z obywatelami Ukrainy, którzy doświadczają ataku wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium swojego kraju. 

Radni Województwa deklarują chęć szerokiego i aktywnego włączenia się Samorządu Województwa Małopolskiego w działania pomocowe zarówno na rzecz tych mieszkańców Ukrainy, którzy w obawie przed działaniami wojennymi przybywają szukać schronienia w Polsce, również w naszym regionie, jak i tych, którzy potrzebują i będą potrzebować pomocy humanitarnej pozostając w swojej ojczyźnie.

Sejmik Województwa Małopolskiego w pełni popiera działania władz Rzeczypospolitej Polskiej podejmowane zarówno w kraju, jak i na forum międzynarodowym, na rzecz jak najszybszego i pokojowego zakończenia działań wojennych z poszanowaniem suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. 

Jako Radni Województwa Małopolskiego podejmujemy zobowiązanie do włączenia się Samorządu Województwa w akcję pomocy na rzecz ofiar działań wojennych i apelujemy jednocześnie do wszystkich instytucji i organizacji społecznych w naszym regionie oraz do wszystkich Małopolan o przyłączenie się do akcji pomocy. Dziękujemy również tym wszystkim, którzy spontanicznie, kierując się odruchem serca już podjęli taką aktywność.

Źródło:
;