Imieniny: Heleny, Wieslawy, Ryty

Wydarzenia: Dzień Praw Zwierząt,

Małopolska

Małopolski Carolus - II edycja

Województwo Małopolskie wraz z Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie zapraszają uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z naszego regionu do ubiegania się o tytuł „Małopolskiego Carolusa”. To nagroda przyznawana w czterech kategoriach. Zgłoszenia przyjmowane są do 6 maja.

 

To małopolskie wyróżnienie uczniowie otrzymają jako nagrodę za swoją systematyczną pracę nad rozwijaniem swoich zdolności, zainteresowań i pasji.

Tytuł „Małopolski Carolus” przyznawany będzie w czterech dziedzinach:

gemma gemmarum (omnibus edukacyjny)
artificem commendat opus (kultura i sztuka)
mens sana in corpore sano (sport)
littera scripta manet (literatura)

Na tytuł „Małopolskiego Carolusa” składają się: nagroda pieniężna w wysokości 3 000 zł, statuetka i okolicznościowy dyplom. Zostanie również przyznane wyróżnienie w danej dziedzinie: 2 000 zł i dyplom.

Zgłoszenia przyjmowane są do 6 maja 2022 r. na adres instytutu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie
ul. Totus Tuus 30, 30-610 Kraków
z dopiskiem „Małopolski Carolus”


Szczegóły na stronie: https://idmjp2.pl/index.php/pl/2432-malopolski-carolus-edycja-ii

;