Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

Wydarzenia: Dzień Stoczniowca i Marynarza

Dziedzictwo

Małopolskie kapliczki odzyskują dawny blask

 fot. www.malopolska.pl

Arcydzieła małej architektury sakralnej z szansą na renowację! Ruszyła kolejna edycja konkursu Kapliczki Małopolski, dzięki któremu odnowiono dotąd ponad 370 obiektów.

Są elementem lokalnego krajobrazu od setek lat. Obecne na polach, drogach, ale też przy ulicach, wprowadzają do codzienności element sacrum. Mogą służyć za miejsce religijnego kultu, jak i drogowskaz podczas pieszych wędrówek. Przede wszystkim jednak pozostają cennym świadectwem historycznym i artystycznym. Kapliczki to małe sakralne zabytki, często będące przykładem wartościowej sztuki ludowej. Dlatego tak ważne jest, z myślą o przyszłych pokoleniach, dbanie o ich stan, również w zakresie prac renowacyjnych. W Małopolsce na tego typu działania można zyskać dofinansowanie.

Pod hasłem Kapliczki Małopolski, od 2009 roku organizowany jest specjalny konkurs grantowy. Jego adresatami są wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, które podejmują prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy małopolskich kapliczkach. Obiekty, znajdujące się na prywatnym terenie mogą też liczyć na odnowienie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem. Restaurowane kapliczki nie muszą przy tym figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego. 

W ramach konkursu renowacji zostało dotąd poddanych ponad 370 obiektów. Na ten cel Samorząd Małopolski udzielił dofinansowania w kwocie przekraczającej 3 mln zł. Pula środków tegorocznej edycji wynosi 750  tys. zł.

Termin złożenia dokumentacji upływa 13 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego). Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: 12/ 63 03 139, 63 03 407.

 

Oceń treść:
Źródło:
;