Imieniny: Wita, Jolanty

Wydarzenia: Światowy Dzień Praw Osób Starszych

Małopolska

Małopolskie kapliczki wypięknieją 

kapliczka fot. UMWM

Zawieszone na drzewach, postawione przy drogach i turystycznych szlakach zachwycają zarówno mieszkańców, jak i osoby odwiedzające Małopolskę – mowa oczywiście o kapliczkach, które na dobre wpisały się w krajobraz naszego regionu. W tym roku kolejne z nich zyskają dawny blask dzięki wsparciu samorządu województwa - w ramach programu Małopolskie Kapliczki 2022 przeznaczono na ten cel aż 550 tys. zł. Wnioski o dotacje można składać tylko do 25 marca.

 

- Zabytkowe kapliczki od wieków stanową ważny element krajobrazu kulturowego Małopolski. Są one świadectwem religijności mieszkańców naszego regionu. Kapliczki były często fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota oraz dla upamiętnienia ważnych wydarzeń historycznych lub postaci. Niejednokrotnie są one także czynnikiem budowania lokalnej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością - podkreśla Iwona Gibas z zarządu województwa. 

Celem konkursu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń wartościowych obiektów stanowiących ważny element dziedzictwa kulturowego Małopolski. Kapliczki, które znajdują się na prywatnym terenie, dzięki nawiązaniu współpracy właściciela nieruchomości z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem również mogą liczyć na odnowienie. Obiekty, przy których będą wykonywane prace nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego lub w gminnych ewidencjach zabytków, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Jeden wnioskodawca może złożyć dwa wnioski z tym, że każdy musi dotyczyć innego obiektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 35 tys. zł, ale nie więcej niż 60% kosztów realizacji całości prac. Do wniosku należy dołączyć tylko kosztorys prac i zdjęcia. Termin złożenia dokumentacji upływa 25 marca br. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie lub do Agend Zamiejscowych w Miechowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Oświęcimiu, Tarnowie i w Zakopanem.

Warto dodać, że dotychczas dzięki udzielonemu dofinasowaniu w kwocie 5 mln zł udało się przywrócić dawny blask ponad 570 obiektom. 

Więcej informacji dostępnych jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło:
;