Imieniny: Rudolfa, Roberta

Wydarzenia: Światowy Dzień Chorych Na Chemofilię

Małopolska

Małopolskie zabytki wypięknieją

zamek w pieskowej skale fot. Jakub Hałun / wikipedia.org

To doskonała szansa na konserwacje i remonty małopolskich zabytków. Dzięki kolejnej odsłonie konkursu Ochrona zabytków Małopolski najcenniejsze perełki – kościoły, klasztory, zamki, pałace czy dwory położone na terenie naszego regionu, odzyskają dawny blask. Wnioski o dotacje można składać do 16 grudnia br.

 

“Na terenie Małopolski znajduje się około 50 tys. zespołów zabytkowych, część z nich jest wpisana do wojewódzkiego rejestru zabytków. Niestety, wiele z tych obiektów wymaga pilnych remontów czy prac konserwacyjnych. Dlatego samorząd województwa dokłada wszelkich starań, by wspierać opiekunów tych perełek. Nasze wspólne działania pozwalają uchronić te przepiękne budynki przed nieuchronnym upływem czasu” – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Ochrona regionalnego dziedzictwa kulturowego, zwłaszcza wpieranie konserwacji i remontów obiektów zabytkowych, są jednym z priorytetowych działań samorządu województwa małopolskiego. Wynika to przede wszystkim z poczucia odpowiedzialności i troski o zachowanie ich piękna i przekazanie następnym pokoleniom spuścizny, jaką pozostawili po sobie nasi przodkowie.

Do 16 grudnia 2019 r. można zatem składać wnioski o dofinasowanie z budżetu województwa prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych obiektów wpisanych do rejestru małopolskich zabytków. Ważne jest, by realizacja dofinansowanych w konkursie projektów, dotyczących prac przy obiektach o istotnym znaczeniu historycznym, artystycznym czy naukowym, została zrealizowana w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Wnioski o dotacje powinny zostać skierowane do Sejmiku Województwa Małopolskiego i złożone w formie elektronicznej – za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych, który jest dostępny pod adresem esoz.umwm.pl, lub w formie papierowej, którą stanowi wygenerowana wersja wniosku złożonego w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych. Wniosek należy przesłać wraz z obowiązkowymi załącznikami na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków.

Oceń treść:
Źródło:
;