Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Małopolska

Medal 625-lecia istnienia Wydziału Teologicznego UPJPII dla Marszałka Województwa Małopolskiego

marszałek z rektorami fot. Biuro Prasowe UMWM

Marszałek Witold Kozłowski 19 kwietnia, w historycznym budynku przy ul. Kanoniczej - domu Jana Długosz, spotkał się z władzami Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie: ks. prof. dr. hab. Robertem Tyrałą, ks. prof. dr. hab. Tomaszem Rozkrutem oraz dr. hab. Małgorzatą Dudą. 

 

Omówione zostały bieżące tematy związane ze współpracą samorządu województwa z krakowską uczelnią, także tą w ramach Rady Naukowej ds. Strategicznych Kierunków Rozwoju Małopolski.

- Bardzo się cieszę, że mogłem dziś zwiedzić budynek Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz - co najważniejsze - porozmawiać z władzami uczelni o ważnych sprawach związanych z rozwojem Małopolski. Uniwersytet w obecnym roku akademickim liczy ponad 3,2 tys. studentów oraz zatrudnia ponad 400 pracowników. To ważny ośrodek naukowy na mapie regionu, który swoje centrum ma w Krakowie, ale także wydział teologiczny w Tarnowie. To dziedzictwo św. Jana Pawła II Wielkiego - Patrona Małopolski, który zabiegał o wznowienie - przerwanej przez niemieckie działania w czasie II wojny światowej i później władz PRL - pracy uczelni - mówi marszałek Witold Kozłowski.

Władze uczelni wręczyły marszałkowi medal 625-lecia istnienia Wydziału Teologicznego UPJPII. 

Początek uczelni to 26 lipca 1400 roku. Wtedy to wydany został akt fundacyjny odnowionego Uniwersytetu Krakowskiego, który na pierwszym miejscu wymienił Wydział Teologiczny.

Aktywność naukowo-badawcza Uniwersytetu realizowana jest w obszarach nauk teologicznych, humanistycznych, społecznych oraz prawnych. Nadrzędną dewizą jest szacunek dla ludzkiej godności, wyrażonej w nauczaniu społecznym Kościoła, kształtowanie postaw opartych na zasadach i wartościach chrześcijańskich. Efektem aktywności akademickiej jest przygotowanie człowieka do odpowiedzialnego podejmowania wyzwań współczesności. Nasi absolwenci są przygotowani do działalności w różnych sferach życia publicznego. Misja Uniwersytetu jest realizowana poprzez działalność naukowo-dydaktyczną poszczególnych jednostek organizacyjnych.

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie liczy: 

 • 3266 studentów i doktorantów, w tym: 
 • 2533 studentów stacjonarnych, 
 • 218 studentów niestacjonarnych, 
 • 224 studentów podyplomowych, 
 • 250 słuchaczy studiów doktoranckich, 
 • 41 słuchaczy szkoły doktorskiej, 
 • 431 pracowników, w tym:
 • 271 kadra akademicka: 
 • 45 profesorów (tytularni, „belwederscy”), 
 • 76 pracowników samodzielnych (np. prof. uczelni, dr hab.), 
 • 106 pracowników ze stopniem doktora, 
 • 44 pracowników z tytułem magistra 
 • 160 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi (obsługa, administracja, bibliotekarze). 
Źródło:
;