Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Metropolita Emanuel: wspólna Wielkanoc byłaby znakiem dla świata

metropolita emmanuel fot. Vatican Media

„Obawiam się, że myślimy bardziej o przetrwaniu chrześcijaństwa niż o dzieleniu się Dobrą Nowiną o Chrystusie zmartwychwstałym” – to słowa metropolity Chalcedonu Emanuela, stojącego na czele delegacji Ekumenicznego Patriarchatu Konstantynopola, która przybyła do Rzymu na uroczystości świętych Piotra i Pawła.

 

W wywiadzie dla Radia Watykańskiego zaważa on, że Kościoły chrześcijańskie nie są z góry uodpornione na sekularyzację i dotyka ona mocno ich misji w świecie. To, co obecnie przeżywamy nie jest również dalekie od doświadczenia wspólnot, które były prześladowane w ciągu trzech pierwszych wieków. Problemem według hierarchy nie jest jednak globalizacja jako taka, ale nasz stosunek do niej. Chodzi o to, jak mówi List do Diogeneta, aby żyć na świecie, nie będąc ze świata.

Metropolita Chalcedonu zwraca uwagę na obecność w encyklikach papieskich tematów dialogu i zbliżenia. To są elementy również bardzo ważne dla patriarchy Bartłomieja, który mówi o potrzebie ochrony środowiska, stanowiącej element etosu solidarności, który powinien ożywiać wszystkich chrześcijan. Istnieje współzależność pomiędzy zachowaniem natury i troską o innych ludzi. Całe stworzenie jest sakramentem, misterium, gdzie objawia się zbawcza obecność Boga, która może realizować się jedynie w geście ofiarniczym, darowaniu Bogu tego, czym nas obdarzył. Patriarcha Konstantynopola uważa, że szacunek i troska o stworzenie stanowią integralną część naszej wiary w Kościele i jako Kościoła. To jest ważne pole ekumenicznej współpracy. Jedność chrześcijan przechodzi przez ochronę środowiska i troskę o innych ludzi.

Komentując temat współczesnego fundamentalizmu i ekstremizmu religijnego, metropolita Emanuel zauważa, że religia stała się dzisiaj „idealnym” winnym, który w pewnym sensie legitymizuje nienawiść drugiego. Tymczasem zbrodnia w imię religii jest grzechem przeciwko samej religii. Dialog pozostaje jedyną skuteczną bronią zdolną do wyeliminowania nadużyć spowodowanych przez fundamentalizm i ekstremizm religijny.

Hierarcha podkreśla, że temat przyszłego Synodu Biskupów w 2023 roku dotyczący synodalności jest również owocem relacji ekumenicznych. W dokumentach międzynarodowej komisji ds. dialogu pomiędzy Kościołem katolickim i Kościołem prawosławnym temat synodalności pojawia się obok tematu prymatu. Metropolita Emanuel uważa, że obchody 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego w 2025 roku mogłyby przyczynić się do wprowadzenia wspólnej daty celebrowania Świąt Paschalnych. Byłoby to potężnym orędziem świadectwa oraz pojednania w świecie.  

Oceń treść:
Źródło:
;