Imieniny: Miroslawa, Aleksandra

Wydarzenia:

Małopolska

Miasto tematem 3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

 fot. Materiały prasowe

W dniach 16–18 września 2015 MCK po raz kolejny stanie się miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń dla badaczy i ekspertów z całego świata. Tematem przewodnim trzeciego już Forum Dziedzictwa Europy Środkowej, organizowanego pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kultury V4, będzie „Miasto”.

 

3. Forum będzie głosem Europy Środkowej w dyskusji o filozofii miasta, jego zarządzaniu, ochronie, wymiarze ekonomicznym, społecznym i politycznym. W siedmiu odbywających się równolegle sesjach oraz czterech dyskusjach plenarnych weźmie udział około stu specjalistów z różnych dziedzin.

Forum zainauguruje wykład znanego badacza dziedzictwa kulturowego: prof. Christera Gustafssona z Uniwersytetu w Uppsali. Zarówno wykład otwierający (16.09, godz. 17.30) jak i podsumowująca dyskusja „Miasto do poprawki”, poświęcona rewitalizacji w miastach (18.09, godz. 18.00) będą otwarte dla publiczności (obrady w j. angielskim, tłumaczenie symultaniczne).

Natomiast podczas trwających równolegle sesji – które poświęcone będą m.in. problematyce historycznego krajobrazu miejskiego, kreatywnych miast dziedzictwa, narracji miejskich, własności miasta, praktyk rewitalizacyjnych i dynamiki miasta – zaprezentowane zostaną najlepsze artykuły nadesłane do MCK w ramach otwartego naboru (call for papers). Ta część konferencja ma charakter zamknięty, wymagała wcześniejszej rejestracji.

Analiza miasta – jako jednego z najbardziej spektakularnych ludzkich wynalazków – łączy badaczy i praktyków z wielu dyscyplin: urbanistów, ekonomistów, socjologów, psychologów społecznych, antropologów, historyków i historyków sztuki. Takie interdyscyplinarne i innowacyjne podejście znajdzie swoje odzwierciedlenie w krakowskiej konferencji.

Miasto, jako zwierciadło cywilizacji, stanowi trudny do objęcia fenomen badawczy. Wielowarstwowe związki społecznych interakcji, działania gospodarcze, infrastruktura i rosnąca liczba mieszkańców tworzą, jak powiedziała Jane Jacobs jeszcze w latach 60. XX w.:

„Skomplikowany system wzajemnie połączonych czynników, razem budujących organiczną całość miasta. Z jednej strony generują problemy, takie jak zmiana klimatu, przestępczość i nierówności społeczne, a drugiej tworzą kreatywne rozwiązania oraz dają nadzieje i marzenia licznym migrantom”.

3. Forum Dziedzictwa Europy Środkowej zostało objęte honorowym patronatem Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP prof. Małgorzaty Omilanowskiej.

Forum Dziedzictwa Europy Środkowej to odbywająca się co dwa lata międzynarodowa konferencja, na której specjaliści z regionu Europy Środkowej, a także zajmujący się problematyką Europy Środkowej badacze i eksperci z całego świata, dyskutują nad zagadnieniami dziedzictwa kulturowego. Forum jest organizowane pod auspicjami Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kultury w krajach V4, w skład której wchodzą: Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Narodowe Centrum Zarządzania i Udostępniania Dziedzictwa Gyula Forster w Budapeszcie oraz Rada Ochrony Zabytków Republiki Słowackiej w Bratysławie i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

;