Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Wydarzenia: Dzień Sapera

Małopolska

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia edycja 2023/2024

Rusza kolejna edycja projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. Do 9 października szkoły z Małopolski mogą rejestrować się do XVII edycji projektu organizowanego corocznie przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Idea powstania Projektu zrodziła się w odpowiedzi na przesłanie papieża Jana Pawła II, który podczas ostatniej wizyty w Ojczyźnie apelował, abyśmy „dawali świadectwo miłosierdzia”.

 

Projekt kontynuuje, rozpoczęte w 2003 roku, wieloletnie działania wychowawcze, zainicjowane przez Zarząd Województwa Małopolskiego, mające na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienie i utrwalenie w młodym pokoleniu wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

W założenia Projektu wpisują się aktualne apele Papieża Franciszka, który nieustannie zwraca uwagę świata na los ubogich i konieczność wyrażania aktów miłosierdzia skierowanych do cierpiących niedostatek, chorobę, wykluczenie społeczne.

Głównym celem Projektu jest bezinteresowne niesienie pomocy bliźniemu, uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby drugiego człowieka oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz osób potrzebujących.

Projekt realizowany jest w roku szkolnym na terenie województwa małopolskiego i skierowany do klas VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

W przeciągu szesnastu lat trwania Projektu wzięło w nim udział prawie 48 000 uczniów, młodzieży szkolnej z naszego województwa. Lata te pokazały, że młodzi ludzie inspirowani przez swych nauczycieli – opiekunów, bardzo chętnie angażują się w pomoc drugiemu człowiekowi.

 

Deklarację uczestnictwa wraz z projektem działań należy przesłać do 9 października br. (liczy się data wpływu) na adres Organizatora Projektu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego

im. Jana Pawła II w Krakowie

ul. Totus Tuus 30

30-610 Kraków

 

Główną nagrodą w projekcie jest wycieczka-pielgrzymka do Włoch.

Wszystkie szkoły biorące udział otrzymują podziękowania i dyplomy, natomiast wszyscy Uczestnicy – pamiątkowe medale.

 

TERMINY:

I Etap szkolny

− przesłanie deklaracji uczestnictwa wraz z projektem działań do 9 października 2023 r.

− realizacja projektów od września 2023 r. do czerwca 2024 r.

− przesłanie sprawozdań z realizacji projektów do 19 kwietnia 2024 r.

II Etap – przeglądy

− zespoły zakwalifikowane do II etapu projektu zaprezentują swoje działania w siedzibie Organizatora  do 24 maja 2024 r.

− ogłoszenie wyników do 29 maja 2024 r.

III Etap – zakończenie projektu

- uroczysta Gala wieńcząca projekt odbędzie się w terminie do 14 czerwca 2024 r.

 

Patronat honorowy nad Projektem objęli :

Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa

Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Senior Archidiecezji Krakowskiej

Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

Ksiądz Biskup Andrzej Jeż – Biskup Tarnowski

oraz Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty

 

Organizator projektu:

Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Kuratorium Oświaty w Krakowie

Współorganizatorzy:

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie

Towarzystwo Przyjaciół Chorych – Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie

Agendy zamiejscowe UMWM w Oświęcimiu i Nowym Sączu

 

Patronat medialny:

www.krakow.pl

www.franciszkanska3.pl

 

Szczegółowe informacje, Regulamin dostępne pod linkami:

https://mwm.edu.pl/?o-projekcie,3

https://mwm.edu.pl/?regulamin-2023-2024,73

 

Koordynatorki Projektu: Dorota Boczkowska-Molenda, Elżbieta Wojtan

Tel. 12 422 03 44 (sekretariat Instytutu)

e-mail: dorota.boczkowska@idmjp2.pl lub instytut@idmjp2.pl

Źródło:
;