Imieniny: Magdaleny, Bogumily, Urszuli

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych

Małopolska

Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia po raz dziewiąty

 fot. Materiały prasowe

8 czerwca 2016 roku o godz. 10:00 w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie odbędzie się uroczysta gala podsumowująca IX edycję małopolskiego projektu "Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia" przygotowującego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do niesienia pomocy potrzebującym. Wyróżnionym szkołom zostaną wręczone nagrody rzeczowe a laureaci nagrody głównej otrzymają bilet do Rzymu. Patronat honorowy nad Projektem objął Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz – Arcybiskup Metropolita Krakowski.

 

Projekt jest odpowiedzią na przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II apelującego, byśmy „dawali świadectwo miłosierdzia” i nieśli pomoc ludziom potrzebującym. Projekt ten jest kontynuacją, rozpoczętego w 2003 roku, wieloletniego działania wychowawczego zainicjowanego przez Zarząd Województwa Małopolskiego mającego na celu rozbudzenie w młodzieży zainteresowania postacią Małopolanina wszech czasów i jego nauką oraz zaszczepienia i utrwalenia wartości wychowawczych, które wynikają z nauczania i pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II.

Projekt jest działaniem skierowanym do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, które ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu. Projekt ma również służyć tworzeniu w szkołach województwa małopolskiego podstaw trwałego wolontariatu. Jego głównym celem jest uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby innych, tworzenie podstaw wolontariatu w małopolskich szkołach oraz przygotowanie młodzieży do społecznego działania na rzecz potrzebujących, a także ukazanie młodzieży sposobu realizacji w życiu codziennym przesłania Ojca Świętego Jana Pawła II.

Organizatorami projektu są: Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, którego organizatorami są: Województwo Małopolskie, Gmina Kraków, Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”. Współorganizatorzy to: Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej w Krakowie oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Źródło:
;