Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

Wydarzenia: Dzień niespodziewanego całusa

Świat

Modlitwa i post w intencji pokoju

najświętszy sakrament fot. Mazur/Episkopat.pl/Flicr.com

Przewodniczący Federacji Europy Środkowo-Wschodniej Zakonu Franciszkanów (FEMO) poprosił braci z tego regionu świata o post i modlitwę w intencji pokoju. 

 

„Piszę do Was w związku z realnym niebezpieczeństwem wybuchu wojny na Wschodzie Europy pomiędzy Rosją a Ukrainą. Wszyscy wiemy, jakim złem i nieszczęściem jest wojna. Błagajmy Boga, aby do tego nie doszło, póki jeszcze jest czas. Proponuję, aby we wtorek 15 lutego 2022 r. w naszych jurysdykcjach został podjęty szczególny wysiłek modlitwy połączonej z postem w intencji pokoju” – napisał o. Marian Gołąb do przełożonych prowincji, kustodii i delegatur na Białorusi, w Bułgarii, Czechach, Litwie, Polsce, Słowacji, Rosji, Ukrainie, Uzbekistanie i na Węgrzech.

„Zorganizujmy w tym dniu w każdym klasztorze adorację Najświętszego Sakramentu i pomódlmy się na różańcu, prosząc Najświętszą Maryję Pannę o szczególną interwencję. Proszę Was o zachęcenie wszystkich braci w waszych jurysdykcjach do włączenia się w tę inicjatywę. Prośmy Boga o łaskę pokojowego rozwiązania dla Ukrainy” – zwrócił się z apelem wyższy przełożony z Krakowa.

O. Marian Gołąb w osobnym liście prosił o to samo swoich współbraci z Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię, jednocześnie dziękując im za modlitwę, która kilka tygodni temu miała już miejsce w konwentach krakowskiej prowincji franciszkanów.

Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) liczy ok. 4 tys. członków, z czego blisko 750 żyje i pracuje w Europie Środkowo-Wschodniej. Zakon ma na Ukrainie Kustodię Świętego Krzyża z pięcioma klasztorami. 

;