Imieniny: Filipa, Pauliny

Wydarzenia: Dzień Matki

Dialog

Modlitwa o jedność, modlitwa za synod

kardynał Mario grech fot. wikipedia.org

Z okazji rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan kardynałowie Mario Grech i Kurt Koch zapraszają wszystkich chrześcijan do modlitwy o jedność i do kontynuowania razem procesu synodalnego.

 

We wspólnym liście wysłanym jeszcze w ubiegłym roku do wszystkich biskupów odpowiedzialnych za ekumenizm, kard. Koch, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, oraz kard. Grech, sekretarz generalny Synodu Biskupów, przedstawili sugestie mające na celu realizację ekumenicznego wymiaru procesu synodalnego w Kościołach lokalnych. Kardynałowie napisali: „Zarówno synodalność, jak i ekumenizm są procesami podążania razem. Ekumenizm można rozumieć jako «wymianę darów». Jednym z darów, jakie katolicy mogą otrzymać od innych chrześcijan, jest właśnie ich doświadczenie i zrozumienie synodalności”.

Rozważając temat Tygodnia Modlitw („Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” (Mt 2,2)) obaj kardynałowie stwierdzają, że podobnie jak Magowie, również chrześcijanie, prowadzeni przez światło z wysoka, wędrują razem i są wezwani do wspólnego uwielbienia Jezusa oraz otwarcia swoich skarbów. Podkreślają, że wszyscy potrzebujemy towarzyszenia oraz wielu darów naszych braci i sióstr w Chrystusie, a także zapraszają, aby przez kolejne dwa lata dzielili się darami, którymi Duch Święty obdarzył różne wspólnoty chrześcijańskie.

Sekretariat Generalny Synodu Biskupów i Papieska Rada ds. Popierania Jedności Chrześcijan proponują modlitwę inspirowaną hasłem Tygodnia, która może być dołączona do innych intencji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan:

„Ojcze Niebieski, jak Magowie podążali do Betlejem prowadzeni przez gwiazdę, tak przez Twoje niebiańskie światło, prowadź Kościół katolicki, aby w tym czasie synodu podążał wspólnie ze wszystkimi chrześcijanami. Jak Magowie byli zjednoczeni w swoim uwielbieniu Chrystusa, prowadź nas bliżej Twojego Syna i otwórz nasze skarby na wymianę darów, abyśmy stali się znakiem jedności, której Bóg pragnie dla swojego Kościoła i całego stworzenia. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego”.

Oceń treść:
Źródło:
;