Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

Wydarzenia: Światowy Dzień Muffinka

Małopolska

Powstał raport zatytułowany „Krakowska młodzież w warunkach kwarantanny COVID-19”. Jak wynika z jego wniosków, wobec zagrożenia koronawirusem modli się 35 proc. ankietowanych uczniów.

Autorem badań jest dr hab. Piotr Długosz z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Przeanalizował on odpowiedzi 1768 uczniów krakowskich szkół, którzy w dniach od 21 marca do 4 kwietnia wypełnili przygotowaną na potrzeby raportu ankietę.

Naukowiec podjął badanie, gdyż uznał, że pandemia jest „bardzo dotkliwym stresorem - nie dość, że dotyka ona fundamentalnej kwestii zdrowia i życia ludzkiego, to jeszcze w radykalny sposób zmienia ludzkie życie, wywołując lęk dezintegracyjny”. Celem raportu była analiza funkcjonowania młodzieży w nowej rzeczywistości, dyktowanej przez przymusową kwarantannę.

Badacz wskazał, że sytuacja jest tym bardziej wyjątkowa, że młode pokolenie nie doświadczyło wcześniej takiego rodzaju katastrofy czy klęski. „Zagrożenie koronawirusem i jego społeczne skutki już dotykają i zaczną doskwierać w najbliższej perspektywie młodym ludziom. Ograniczenie kontaktów z rówieśnikami dla młodzieży żyjącej w grupach rówieśniczych jest poważnym wyzwaniem” - zauważył.

Raport objął osoby, które w większości pochodziły z Krakowa. Przeważnie byli to uczniowie pierwszych klas szkół średnich. Ponad połowa respondentów zdeklarowała się jako osoby wierzące, w tym prawie 10% jako głęboko wierzące.

Zgodnie z wnioskami raportu, uczniowie krakowskich szkół średnich są zainteresowani trwającą pandemią koronawirusa. „Ponad połowa badanych uważa, że koronawirus stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców naszego kraju. Tylko co czwarty respondent twierdzi, że epidemia jest groźna dla niego osobiście. Niski jest też poziom lęku przed zarażeniem” - stwierdził w podsumowaniu swojego badania zastępca dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Respondenci podkreślili, że działania rządu i władz lokalnych w walce z pandemią oceniają pozytywnie. Zaaprobowali także wszystkie wprowadzone przez rząd rozwiązania, mające na celu ograniczenie przenoszenia się wirusa. Nieco bardziej rygorystycznie odnieśli się do zagadnienia nauczania zdalnego - tylko 1/4 ankietowanych oceniła nauczanie online jako skuteczne, zaś negatywną opinię na ten temat wyraziło aż 45 proc. uczniów.

Według badań krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego 2/3 uczniów jest zadowolonych ze swojego życia. Po części respondenci manifestują symptomy stresu psychologicznego w postaci odczuwanego napięcia, obniżonego nastroju, podenerwowania, ogólnej apatii i bólów głowy.

„Wśród uczniów dominują nastroje niepokoju, znudzenia oraz osamotnienia. Głównymi strategiami radzenia sobie ze stresem wynikającym z kwarantanny są odwracanie uwagi od zagrożenia oraz mobilizacja i skuteczne zabezpieczenie się przed infekcją” - brzmi kolejny wniosek raportu.

Co istotne, 35 proc. uczniów w sytuacji kryzysu związanego z pandemią zwraca się z modlitwą o pomoc do Boga. Nieco wyższy odsetek ankietowanych otrzymuje wsparcie społeczne u innych osób. Co piąty ankietowany deklaruje, że pomaga seniorom w codziennym życiu, aby zabezpieczyć ich przed zarażeniem.

Oceń treść:
Źródło:
;