Imieniny: Gabriela, Anastazji

Wydarzenia: Dzień Niedźwiedzia Polarnego

Pod oknem

Msza św. i poświęcenie plebanii w parafii Miłosierdzia Bożego w Modlniczce

arcybiskup marek jędraszewski fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

- Mamy iść do Boga razem z Chrystusem, dźwigając swój krzyż. Mamy podążać za Nim razem z tymi wszystkimi ludźmi, których Pan Bóg nam daje i których mamy kochać. Tak buduje się Kościół, na tym polega jego istota - mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Modlniczce.

 

Na początku Mszy św. proboszcz, ks. Józef Zwoliński, powitał arcybiskupa, zebranych duchownych, przedstawicieli władz samorządowych i wiernych. Podziękował wszystkim, którzy włączyli się w dzieło wybudowania nowej plebanii, podkreślając że ich trud na pewno zostanie wynagrodzony przez Boga. – To wspólne dzieło dla nas i przyszłych pokoleń, które zamieszkają w Modlniczce – podkreślił.

W homilii arcybiskup zauważył, że słowa Chrystusa z Ewangelii brzmią paradoksalnie. By je zrozumieć, należy zwrócić uwagę na sformułowanie „dźwigać swój krzyż”. Jezus przyszedł na świat i przyjął krzyż z miłości, pokazując jak należy kochać aż do końca, wyrzekając się tego, co przyjemne, dla dobra innych. Jego uczniowie mają prawdziwie za Nim podążać, biorąc na siebie krzyż zadań, cierpień, upadków. Kochać Boga to znaczy postawić Go na pierwszym miejscu, ponieważ wtedy wszystko w życiu się właściwie porządkuje.

– Jeśli będziesz miłował Boga całym sercem i ze wszystkich sił, to będziesz rozumiał, że musisz starać się kochać innych tak bardzo jak Pan Bóg nas umiłował, zsyłając Swego Syna – podkreślił metropolita. Zauważył, że miłość bliźniego przyjmuje kształt szacunku dla rodziców, zatroskania o życie własne i innych, czy troskę o czyjąś własność. Taka postawa wymaga jednak często miłości ofiarnej, wyrzeczenia i zaparcia się samego siebie.

– Mamy iść do Boga razem z Chrystusem, dźwigając swój krzyż. Mamy podążać za Nim razem z tymi wszystkimi ludźmi, których Pan Bóg nam daje i których mamy kochać. Tak buduje się Kościół, na tym polega jego istota – podkreślił metropolita.

Przypomniał, że ostatni miesiąc spędził w Rzymie na obradach Synodu o synodalności. Termin „synodalność” pochodzi od dwóch słów: „syn-” „razem” i „-odos” „droga”. Wobec tego Kościół synodalny to lud Boży, który wspólnie zdąża razem z Chrystusem do domu Ojca. Arcybiskup powiedział, że to czego udało się dokonać w parafii w Modlniczce, jest wspaniałym doświadczeniem Bożego ludu, który razem z Chrystusem czyni wielkie dzieła. Podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wybudowania budynku plebanii.

– Dziękujemy Bogu za dobro, które przyniosło tak wspaniałe owoce. Dziękujemy Mu za błogosławieństwo oraz świętym za ich wstawiennictwo. Dziękujemy wszystkim poszczególnym osobom, które się modliły, zanosiły ofiary w intencji tego dzieła i za tych, którzy wspierali materialnie budowę plebanii, za tych, którzy ten dom wnosili – podkreślił.

Zauważył, że Eucharystia to wielkie dziękczynienie Bogu, składane w Chrystusie i przez Chrystusa. – Zdążając tutaj i dźwigając własne krzyże, wznosicie wspaniałe pomniki waszej wiary, miłości i nadziei, że żyjąc piękną, solidarną miłością, dojdziecie do domu Ojca bogatego w miłosierdzie – powiedział metropolita. Na zakończenie powrócił od słów św. Pawła „Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością”. – Taka miłość tutaj się dokonała i dokonuje. Niech ona trwa na chwałę Boga, który do końca nas umiłował – dodał.

Źródło:
;