Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Watykan

Na świecie wzrosła liczba katolików

 fot. pixabay.com

Na świecie wzrosła liczba katolików, jednocześnie jest nieco mniej kleryków i sióstr zakonnych. Najwięcej wiernych Kościoła katolickiego mieszka w obu Amerykach – mianowicie 63,6 proc., a najbardziej dynamicznie Kościół rozwija się na Czarnym Lądzie. Dane te zawierają opublikowane właśnie dwa najnowsze roczniki Kościoła – papieski i statystyczny („Annuario Pontificio 2015” i „Annuario Statistico 2013”).

 

Na świecie żyje 1 mld 254 mln katolików. Ich liczba w latach 2005-2013 wzrosła o 12 proc., czyli o 139 mln. Odsetek katolików w stosunku do ogółu mieszkańców naszej planety wynosi obecnie 17,7 proc. Jednocześnie twórcy roczników oceniają, że poza oficjalnymi danymi jest ok. 5 mln wiernych, gdyż istnieją kraje, skąd do Watykanu nie docierają wiarygodne dane na ten temat. Są to chociażby Korea Północna, Wietnam czy Chiny. Najbardziej dynamicznie rozwija się Kościół w Afryce, gdzie w badanym okresie liczba wiernych wzrosła o ponad 30 proc., a także w Ameryce (+ 10,5 proc.) i Azji (+ 17,4 proc.). Dane pokazują jednocześnie, że na świecie dochodzi do coraz bardziej systematycznego zastępowania biskupów misyjnych duchowieństwem lokalnym. Stale wzrasta też liczba kapłanów, przy czym przyczyniają się do tego przede wszystkim Kościoły lokalne w Afryce, Azji i częściowo w obu Amerykach, utrzymuje się natomiast nadal spadek liczby księży w Europie. Nastąpił zarazem duży przyrost liczby diakonów stałych – o ponad tysiąc: obecnie jest ich 43.195. Z różnym nasileniem, w zależności od kontynentu, spada jednocześnie liczba osób zakonnych i seminarzystów. Ciekawe jest zarazem rozłożenie geograficzne księży, nieproporcjonalne do liczby wiernych. W Europie pracuje obecnie ponad 44 proc. wszystkich księży, a wierni na Starym Kontynencie stanowią mniej niż jedną czwartą katolików świata.

Źródło:
;