Imieniny: Grzegorza, Urbana, Magdaleny

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego

Prasa

Największa bezpłatna gazeta ewangelizacyjna w Polsce

dobre nowiny fot. dobrenowiny.pl

Co miesiąc 200 tys. egzemplarzy „Dobrych Nowin” trafia do czytelników i przybliża im naukę Jezusa.

 

Rozpowszechnianie nauki Jezusa i budzenie świadomości wiernych mniej zaangażowanych religijnie, by sięgnęli po dalsze treści pogłębiające wiarę - to wg twórców główny cel „Dobrych Nowin”. Zadaniem czasopisma jest przybliżanie Biblii i jej wpływu na ludzi, tłumaczenie w przejrzysty sposób Katechizmu Kościoła Katolickiego, zaznajamianie ze świętymi Kościoła, przedstawianie świadectw nawróceń z całego świata. „Staramy się jednak prezentować wymienione treści bardzo prostym językiem i przyjazną formą gazety” - mówi Małgorzata Pabis, redaktor naczelna „Dobrych Nowin”.

Czasopismo jest niekomercyjnym projektem Stowarzyszenia Rafael, które od początku zakładało, by gazeta była bezpłatna i docierała masowo. Finansowane jest przede wszystkim z wpłat darczyńców.

„Dobre Nowiny” są narzędziem ewangelizacji, do której każdy ochrzczony na codzień jest powołany. Wiemy, że ewangelizować można na wiele sposobów, jednak często w codziennym zabieganiu wierni zapominają albo zwyczajnie nie wiedzą jak to robić. Każdy wspierający dzieło wydawania „Dobrych Nowin” staje się współtwórcą jednego z największych projektów ewangelizacyjnych w naszym kraju” - zwraca uwagę Małgorzata Pabis.

Czasopismo kolportowane jest zarówno pod kościołami, jak i w szkołach, komercyjnych punktach usługowych czy podczas ewangelizacji ulicznych. „Mamy świadomość, że dla wielu wydanie nawet kilku złotych na prasę religijną jest niemożliwe. Dlatego mamy jeszcze większą radość, że możemy nieść Dobrą Nowinę” – mówi Małgorzata Pabis, która informuje, że czasopismo rozdawane jest także poza granicami naszego kraju - na Kresach, w Szwecji i Niemczech, a od maja kilka tysięcy egzemplarzy wysyłanych będzie do Stanów Zjednoczonych.

„Dobre Nowiny” pojawiły się na polskim rynku wydawniczym w 2003 roku. Wówczas nieregularnie - z okazji różnych wydarzeń religijnych. Od 2017 roku wydawane są co miesiąc w nakładzie 200 tys. egzemplarzy.

Oceń treść:
;