Imieniny: Joanny, Zuzanny

Wydarzenia: Dzień modlitw za Kościół w Chinach

Pod oknem

ksiądz henryk witczyk fot. Milosierdzie.pl

W niedzielę – 14 kwietnia – Mszą św. sprawowaną w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach rozpoczął się 16. Ogólnopolski Tydzień Biblijny oraz Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Eucharystii przewodniczył ks. prof. Henryk Witczyk,  przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II i inicjator Tygodnia Biblijnego.

 

W homilii ks. prof. Witczyk nawiązał do słów Ewangelii: „Wy jesteście świadkami tego”. – Te słowa zawierające w sobie również zadanie Pan Jezus kieruje do Apostołów, którzy najpierw byli zatrwożeni, pełni lęku, a nawet zmieszani i wątpliwości rodziły się w ich sercach. Ale pod wpływem Jego działania i nadzwyczajnego oświecenia jakie otrzymali od Niego, zrozumieli Pisma i napełniło się radością ich serce. To właśnie do uczniów, których uczynił apostołami, zmartwychwstały Pan mówi: „Wy jesteście tego świadkami. Świadkami mojej męki, śmierci i zmartwychwstania. To wielkie zadanie, które zmartwychwstały Pan powierza tym, którzy Go miłują, a jednocześnie tym, których On miłuje – mówił przewodniczący Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II.

Jak mówił kaznodzieja, także i my, rozpoczynając XVI Tydzień Biblijny aktem Narodowego Czytania Pisma Świętego z całą powagą wpisujemy się w to Jezusowe wezwanie i zadanie.

Ks. prof. Witczyk przedstawił kim powinien być świadek. – Ewangelie mówią nam o świadkach, czyli o osobach, które są uczestnikami męki, śmierci i zmartwychwstania Pana. Świadek wchodzi w te wydarzenia, jak Piotr do otwartego ręką Bożą grobu Jezusa. Jak Maria Magdalena, która przyszła do tego grobu, aby płakać za Jezusem, a ostatecznie weszła do ogrodu zmartwychwstania. Jak apostołowie, którzy uczestniczyli w ostatniej wieczerzy, a następnie we wszystkich objawieniach Chrystusa Zmartwychwstałego. Świadek to uczestnik tych wydarzeń. Świadkowie odkrywają boski i zbawczy charakter tych wydarzeń – mówił i stawiał pytania: – A my? Chrześcijanie XXI wieku?

Ks. Witczyk podkreślał, że mamy wchodzić w Jezusowe wydarzenia swoim życiem, włączenie wydarzeń swojego życia w życie Jezusa. Wskazał na dwa wzory: św. Siostrę Faustynę i Mariannę Popiełuszko. – Czytajmy i medytujmy Pismo Święte, abyśmy i my stawali się świadkami Pana. Jest to możliwe, gdy chcemy być Jego przyjaciółmi – zauważył.

Hasłem tegorocznego Tygodnia Biblijnego są słowa: „Powołani do Wspólnoty – KOMUNII z Bogiem i bliźnimi w Kościele”.

Źródło:
;