Imieniny: Wandy, Zenona

Wydarzenia: Dzień Ojca

Jan Paweł II na dziś

Naucz ich nigdy nie rezygnować z poszukiwań

 fot. MathiasKabel/GNUfree. Wikimedia.org

Wydaje się, że wielu współczesnych ludzi
straciło nadzieję na to,
że pośród sprzecznych ideologii
uda się im dotrzeć do prawdy...

O wielki Augustynie, nasz ojcze i nauczycielu, znawco pełnych światła Bożych dróg i krętych ścieżek człowieka, podziwiamy wspaniałe rzeczy, które łaska Boża uczyniła w tobie, byś stał się gorliwym świadkiem prawdy i dobra, w służbie braci. Na początku nowego tysiąclecia, naznaczonego Chrystusowym krzyżem, naucz nas odczytywać dzieje w świetle Bożej Opatrzności, która je prowadzi ku ostatecznemu spotkaniu z Ojcem. Skieruj nas na drogi wiodące do pokoju, rozbudzając w naszych sercach twe gorące umiłowanie wartości, na których mocą pochodzącą od Boga można zbudować «miasto» na miarę człowieka. Niech głęboka nauka, którą czerpałeś z ciągle żywych źródeł Pisma Świętego, badając je cierpliwie i z zamiłowaniem, oświeci tych, których kuszą zgubne miraże. Wyproś dla nich odwagę, by mogli wejść na drogę prowadzącą do «człowieka wewnętrznego», tam gdzie czeka Ten, który jako jedyny może dać pokój naszym niespokojnym sercom. Wydaje się, że wielu współczesnych ludzi straciło nadzieję na to, że pośród sprzecznych ideologii uda się im dotrzeć do prawdy, której przecież tak bardzo pragną w głębi swego serca. Naucz ich nigdy nie rezygnować z poszukiwań, i zachować przekonanie, że ich trud nagrodzi w końcu spotkanie, które zaspokoi ich pragnienia, spotkanie z najwyższą Prawdą, źródłem wszelkiej prawdy stworzonej. Roznieć również w nas, św. Augustynie, iskrę żarliwej miłości do Kościoła, katolickiej Matki świętych, która cię wspierała i pokrzepiała w trudach wieloletniego posługiwania. Spraw, abyśmy idąc razem pod przewodnictwem prawowitych pasterzy, doszli do chwały niebieskiej Ojczyzny, gdzie wraz ze wszystkimi błogosławionymi będziemy mogli zjednoczyć się w nowej pieśni Alleluja, której nie będzie końca. Amen.

Modlitwa na obchody 1650. rocznicy urodzin św. Augustyna

;