Imieniny: Medarda, Maksyma, Seweryna

Wydarzenia: Dzień Informatyka

Rodzina

Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość

 fot. Fotolia.com

W ubiegłym tygodniu na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość".

 

Wśród prelegentów byli m. in.: prof. Kazimierz Wiatr, Senator RP, Przewodniczący Senackiej Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i prof.  Wojciech Świątkiewicz, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz przedstawiciele ośrodków posiadających uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie.

Konferencja spotkała się z bardzo życzliwym przyjęciem uczestników, głównie członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego (PSF), którzy po raz pierwszy mieli możliwość zadania pytań przedstawicielowi Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Duże zainteresowanie wzbudziły także referaty przedstawiające rozwój i akredytację kierunku nauki o rodzinie, a także wskazanie elementów, które wymagają korekty. Cenne było podzielenie się doświadczeniami przedstawicielami ośrodków (Wydział Nauk Społecznych UPJPII, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego) prowadzącymi kierunek nauki o rodzinie.

Po konferencji odbyło się walne zebranie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, podczas którego udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi oraz wybrano nowy zarząd i komisję rewizyjną Stowarzyszenia. Nowym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego została prof. Elżbieta Osewska, a przewodniczącym komisji rewizyjnej ks. prof. Józef Stala. W skład pięcioosobowego zarządu i trzyosobowej komisji rewizyjnej weszli członkowie Stowarzyszenia reprezentujący większość ośrodków w Polsce, w których jest prowadzony kierunek nauki o rodzinie (UPJPII, UO, KUL, UKSW, UAM). Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego zgłosili nowemu zarządowi wiele nowych aspektów działań, które można podjąć podczas działań Stowarzyszenia.

Oceń treść:
Źródło:
;