Imieniny: Rudolfa, Roberta

Wydarzenia: Światowy Dzień Chorych Na Chemofilię

Pod oknem

 fot. Łukasz Kaczyński

Główne obchody uroczystości św. Józefa, patrona Krakowa, odbyły się w bazylice Mariackiej. Eucharystii odprawionej z tej okazji przewodniczył abp Marek Jędraszewski, który przekonywał, że słowa anioła, zachęcającego do podjęcia opieki nad Jezusem i Jego Matką, powinien przyjąć i realizować każdy mężczyzna.

Zaznaczył przy tym, że co prawda Ewangelia nie przekazuje wiernym ani jednego słowa św. Józefa, jednak jej opisy pokazują go jako człowieka czynu. Dodał, że kolejne momenty jego życia - wędrówka do Egiptu i powrót z niego, troska o dom, w którym Jezus dorastał i poszukiwanie 12-letniego Chrystusa w Jerozolimie - są dowodem na to, że mąż Maryi był człowiekiem odważnym.

- Poznajemy człowieka nie zlęknionego ani zakłopotanego, ale takiego, który otwarty na Boże natchnienia stawia czoła tym wszystkim niebezpieczeństwom, na jakie narażone jest przede wszystkim Dziecię Jezus, a także Jego Przenajświętsza Matka. On, Józef, czuje się za nich odpowiedzialny, on ich ratuje, on daje im poczucie tak koniecznego bezpieczeństwa - mówił.

Metropolita krakowski dodał, że słowa wypowiedziane do Józefa przez anioła można skierować do każdego mężczyzny. - Nie bój się. Nie bój się przyjąć dziecka, które się narodzi. Stań w jego obronie. Wspieraj jego matkę. Bądź za nich odpowiedzialny. Bądź mężny! – nauczał, przypominając fragment komunikatu ostatniego Zebrania Plenarnego KEP, wzywającego do jak najszybszego podjęcia prac legislacyjnych nad projektem obywatelskim „Zatrzymaj aborcję”.

- To wezwanie wpisuje się właśnie w to: "Nie bój się przyjąć dziecka". Chroń je, także, a może szczególnie to dziecko, o którym lekarze mówią, że być może jest naznaczone jakąś ciężką chorobą. Chroń, bo to jest dziecko. Bo to jest Boży dar. Jesteś za to dziecko odpowiedzialny - apelował hierarcha.

Podczas poniedziałkowej Mszy św. dr. inż. Antoniemu Ziębie, zaangażowanemu m.in. w krucjaty modlitw w obronie poczętych dzieci i życia człowieka oraz działającego w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wręczono papieskie odznaczenie Pro Ecclesia et Pontifice. Jak ocenił arcybiskup wyróżniony na poważnie potraktował anielskie wezwanie skierowane do Józefa i wciąż nawołuje, aby każdy postępował rzeczywiście jak człowiek.

- On walczy o dzieci innych mężów i mężczyzn czy w innych rodzinach w imię najbardziej pięknie pojętej solidarności - ocenił. Dodał, że człowiekiem jest prawdziwie ten, kto jest odpowiedzialny za drugiego. - Który chce być stróżem życia drugiego człowieka, zwłaszcza tego z jednej strony najbardziej niewinnego, a z drugiej strony najbardziej bezbronnego - podkreślił.

Metropolita podziękował inż. Ziębie za jego działania, a zebranych poprosił o szczególną modlitwę. - Abyśmy się nie lękali bronić życia innych ludzi. Abyśmy w tej obronie czuli, że naprawdę ludzki los nie jest nam obojętny. Św. Józefie, patronie nasz, módl się za nami - powiedział na zakończenie abp Jędraszewski.

Po uroczystym wręczeniu odznaczenia papieskiego na Eucharystii za miasto Kraków, dr inż. Antoni Zięba zwrócił się do jego mieszkańców i przedstawicieli władz, dziękując Bogu za powołanie do wspaniałego dzieła obrony życia każego człowieka od poczęcia po naturalny kres. - Chcę teraz za to publicznie Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Najświętszej Maryi Pannie podziękować - powiedział, zaznaczając, że bardzo dużą rolę w jego działalności odegrało nauczanie św. Jana Pawła II.

Podziękował następnie wszystkim kapłanom, którzy go na tej drodze wspierali modlitwą, radą i konkretną pomocą oraz metropolicie krakowskiemu, Stolicy Apostolskiej, najbliższym współpracownikom oraz żonie Alicji. Zaapelował także do wiernych: - Dziękujmy Panu za dar swojego życia, za dar życia naszych bliskich i za możliwość uczestniczenia we wspaniałym dziele obrony życia każdego człowieka od poczęcia po naturalny kres.

Zebrani w poniedziałek wieczorem w bazylice Mariackiej przyznawali, że to wielki zaszczyt, że patronem Krakowa jest właśnie św. Józef. - Mieszkam tu od 15 lat. W Krakowie czuć rzeczywiście jego opiekę. Myślę, że to bardzo ważne, aby dzisiejsze słowa abp. Jędraszewskiego, nawołującego do troski o poczęte życie, jak i przykład odznaczonego inżyniera Zięby, wziąć sobie głęboko do serca i włączyć się realnie w działania mające na celu upowszechnianie chrześcijańskiego podejścia do wartości życia i okazywania mu w każdym momencie należnego szacunku - powiedział po Eucharystii pan Mateusz.

Oceń treść:
Źródło:
;