Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Kulturalnie

 fot. MUW

Zamek Królewski na Wawelu wzbogacił swoją kolekcję malarstwa o dwa wybitne dzieła sztuki europejskiej, XVII-wieczne kompozycje: „Karczma Pod Świętym Michałem” Pietera II Brueghla oraz „Martwa natura” Willema Claesza Hedy. Pozyskane dzięki mecenatowi państwa ze zbiorów prywatnych w Paryżu obrazy to pod względem wartości największy zakup dzieł malarskich w powojennej historii Wawelu. W nadzwyczajnym pokazie najnowszych nabytków w Sali Senatorskiej Zamku wzięli udział m.in. wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, wojewoda małopolski Łukasz Kmita i wicemarszałek Józef Gawron. 

 

Pozyskanie obrazów było wynikiem długich poszukiwań na rynku sztuki i wykorzystania budowanych przez lata kontaktów w europejskim środowisku muzealników. Nabycie tych wyjątkowych dzieł było możliwe dzięki mecenatowi państwa i dotacji celowej MKiDN oraz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

– To wyjątkowe osiągnięcie. Jeden z największych zakupów dzieł malarskich w Polsce. To działanie wpisuje się w nasze wsparcie dla wiodących kolekcji dzieł sztuki. Realizujemy te działania m.in. dzięki temu, że w ostatnich latach znacznie więcej środków jest przeznaczonych na kulturę. Pozyskanie tej klasy dzieł wymaga ogromu pracy, znajomości, profesjonalizmu, za co serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zakupu zaprezentowanych dzisiaj obrazów – powiedział minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Zakupione przez Zamek Królewski na Wawelu obrazy to dzieła jednych z najwybitniejszych siedemnastowiecznych malarzy niderlandzkich, powstałe w najlepszych latach ich twórczości. W zbiorach wawelskich nie było dotąd żadnych prac autorstwa Hedy ani któregokolwiek z Brueghelów – z wyjątkiem niewielkiego obrazu przypisywanego hipotetycznie Pieterowi II Brueghlowi. Oba dzieła mają udokumentowane pochodzenie od końca XIX wieku. Zakupione obrazy będą jednymi z najcenniejszych w liczącej około stu dzieł zamkowej kolekcji malarstwa niderlandzkiego (znaczną część z nich można oglądać na trwającej właśnie w Zamku wystawie „Nie tylko Bruegel i Rubens. Malarstwo Niderlandów na Wawelu”.

Nabytki będą eksponowane w komnatach królewskich – obok arrasów Zygmunta Augusta i wspaniałych obrazów włoskich z kolekcji Lanckorońskich.

Źródło:
;