Imieniny: Wery, Honoriusza, Hieronima

Wydarzenia: Dzień Chłopaka

Małopolska

 fot. Iwona Grabska / wikipedia.org

Podczas obchodów Święta Narodowego Trzeciego Maja, które odbywać się będą 3 maja na Placu Matejki w Krakowie od godz. 12.00, Wojewoda Małopolski Józef Pilch wręczy akty nadania obywatelstwa polskiego oraz przekaże odznaczenia państwowe.

 

Akty nadania obywatelstwa otrzyma dziesięć osób (w tym jedno dziecko) pochodzących m.in. z Ukrainy, Kuby, Mongolii, Węgier i Serbii. Osoby te uzyskają polskie obywatelstwo na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek. Nadanie obywatelstwa polskiego małoletniemu cudzoziemcowi następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych. Nadanie obywatelstwa polskiego rodzicom obejmuje małoletniego pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Nadanie obywatelstwa dzieciom, które ukończyły 16. rok życia, następuje jedynie za ich zgodą.

Jeśli chodzi o odznaczenia, to na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej odznaczeni zostaną: KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI „za wybitne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej w dziedzinie budownictwa” – Aleksander CWYNAR; KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI „za wybitne zasługi dla rozwoju harcerskiego, za działalność na rzecz kształtowania moralności i patriotycznej postawy polskiej młodzieży” – Marek PIENIĄŻEK; ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI „za zasługi na rzecz rozwoju kultury, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski” – Bartosz CHAJDECKI.

;