Imieniny: Wincentego, Wodzislawa, Marcina

Wydarzenia: Dzień Czerwonego Kapturka

Zdrowie

„Nowotwory dziedziczne – czy powinniśmy znać ryzyko zachorowania?” – kolejny wykład z cyklu Bioethics Lab (zapowiedź)

 fot. Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki

Biochemik dr n. med. Tomasz Gromowski podejmie temat nowotworów dziedzicznych – ich podłoża genetycznego i profilaktyki – w kolejnym wykładzie cyklu Bioethics Lab organizowanego przez Interdyscyplinarną Akademię Bioetyki.

 

Ponad milion Polaków żyje z chorobą nowotworową, która jest przyczyną 25% procent zgonów, czyli 100 tys. rocznie (dane za rok 2020). Kobiety najczęściej chorują na raka piersi (23%), płuc, trzonu macicy i okrężnicy. Mężczyźni najczęściej chorują na raka prostaty (prawie 20%), płuc i okrężnicy. Nowotwory są częściej przyczyną zgonu mężczyzn, chociaż zachorowalność w przypadku obu płci jest podobna.

Od 1% do 10% wszystkich nowotworów stanowią nowotwory dziedziczne. – Każdy z nas jest nosicielem co najmniej jednej mutacji genu, która predysponuje do nowotworu – mówi dr Tomasz Gromowski. Do nowotworów dziedzicznych zaliczane są m.in. rak piersi i jajnika, zespół Lyncha, rodzinna polipowatość gruczolakowata jelita grubego, zespół VHL, rak prostaty, czerniak, zespół Li-Fraumeni. Biochemik zwraca uwagę, że często mutacja w jednym genie odpowiada za kilka nowotworów występujących w tzw. spektrum.

Specjalista w zakresie nowotworów dziedzicznych w czasie wykładu opowie m.in. o podłożu genetycznym chorób nowotworowych i podpowie, jak można wykorzystać wiedzę o mutacjach genetycznych w swoim organizmie i co zrobić, żeby zminimalizować ryzyko zachorowania. Istotną kwestią z punktu widzenia etyki jest między innymi pytanie o to, czy powinniśmy znać ryzyko zachorowania na nowotwory: czy świadomość ryzyka jest lepsza od niewiedzy? Na te i inne pytania z zakresu nowotworów dziedzicznych i problemów natury etycznej z tym związanych wykładowca będzie odpowiadał podczas sesji Q&A.

Wykład „Nowotwory dziedziczne – czy powinniśmy znać ryzyko zachorowania?” będzie dostępny od czwartku 19 stycznia od godz. 19.00, a w czwartek 26 stycznia, o godz. 19.00 zaplanowana jest sesja Q&A, w czasie której ekspert będzie na żywo odpowiadał na nadesłane pytania. Oba wydarzenia zostaną udostępnione w serwisie YouTube na kanale Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki. Szczegóły na stronie www.akademiabioetyki.pl, na której również można bezpłatnie subskrybować newsletter, aby otrzymać linki do spotkania i przypomnienie o wydarzeniu.

Tomasz Gromowski jest doktorem nauk medycznych, absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Wykształcenie w kierunku biotechnologii zdobył na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Obecnie mieszka w Krakowie, gdzie pracował w Małopolskim Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w grupach badawczych związanych z genetyką, wirusologią i bioinformatyką. Aktualnie jest adiunktem w Zakładzie Biochemii Ogólnej Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jest autorem licznych artykułów w czasopismach naukowych dotyczących nowotworów i nie tylko. W 2021 roku otrzymał nagrodę rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz, jako członek zespołu, nagrodę miasta Krakowa.

Bioethics Lab to nowatorski dwuletni cykl spotkań kierowany głównie do międzynarodowej społeczności bioetyków i naukowców z różnych dziedzin oparty o interdyscyplinarne wykłady wybitnych ekspertów. Dostęp do dyskusji i wykładów jest bezpłatny, otwarty dla wszystkich zainteresowanych, w tym studentów.

Bioethics Lab to jeden z projektów w ramach powstałej w Krakowie Interdyscyplinarnej Akademii Bioetyki, której celem jest popularyzacja nauki, rozwój bioetyki i edukacji bioetycznej w Polsce, a także promocja wiedzy i badań naukowych w zakresie nauk przyrodniczych i medycznych, które są nieodłącznie związane z licznymi, wciąż nowymi dylematami natury etycznej.

Interdyscyplinarna Akademia Bioetyki została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Projekt jest dofinansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki.

Szczegóły na www.akademiabioetyki.pl.

;