Imieniny: Marka, Elzbiety

Wydarzenia: Dzień Ewakuacji

Prasa

Nowy numer „Któż jak Bóg”

 fot. Materiały prasowe

Ukazał się najnowszy marcowo-kwietniowy, liczący 67 stron, numer magazynu poświęconego w całości aniołom i życiu duchowemu, wydawanego przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła, „Któż jak Bóg”.

 

W słowie wstępnym, ks.Prusakiewicz CSMA przypomina nam prawdę o Kościele jako wspólnocie wierzących, wyznawców Zmartwychwstałego, ożywionych łaską naszego Pana i Zbawiciela. W zagadnienia duchowe wprowadza nas już pierwszy tekst, traktujący o sakramentalnym małżeństwie, będącym dla dwojga wiernych „podróżą w wieczność”.

W ramach prezentacji charyzmatu michalickiego otrzymujemy wywiad z ks. St. Stanowickim z tegoż zakonu- wieloletnim kapelanem Aresztu Śledczego w Bydgoszczy; można w nim znaleźć odpowiedzi na pytania m.in.o to, jak pomagać najbardziej potrzebującym i zagubionym w otwarciu się na łaskę, „Boże poruszenia i natchnienia” - samemu ucząc się przy tym dostrzegać Chrystusa w upadłym bliźnim.

Ku zbudowaniu i pouczeniu przedstawiono czytelnikom historię włoskiego pisarza, D.Giulottiego - jego drogi do nawrócenia za przyczyną wytrwałej modlitwy matczynej i za sprawą przełomowego, cudownego spotkania z pewnym pasterzem; przypadek ten ukazać ma nam jasno, że temu, kto tęskni za Bogiem (choćby bez świadomości, czego właściwie się łaknie i szuka), On Sam, pierwszy wychodzi naprzeciw.

Czytając kolejne strony, poznajemy serafinów objawionych w wizjach starotestamentowych, i zapoznajemy się z dziejami sakramentalium posypania głów popiołem, wiązanym we wczesnochrześcijańskiej tradycji z obrzędem publicznej pokuty.

Całość cyklu pt. „Dla tych, co jak Tobiasz chcą dać się prowadzić” służy dawaniu świadectwa realności Bożego działania - w życiu wielkich świętych, ale też współczesnych nam chrześcijan: zawierzających Bogu swoje życie, korzystających z darów Ducha Świętego i praktykujących ewangeliczne cnoty, tak by coraz lepiej służyć Stwórcy i bliźniemu. Pragnący iść w ich ślady, odnajdują natchnienie i pomoc w przeznaczonych do modlitewnych rozważań fragmentach litanii do wybranych Świętych Pańskich - wzorów oddania i naśladowania Chrystusa - oraz w stosownych cytatach ze Słowa Bożego.

Dzięki lekturze odpowiedzi na listy dotyczące kwestii ofiarowywania Bogu wszelkich, nawet drobnych niedogodności, bolączek i cierpień możemy ujrzeć w zupełnie innym świetle sens ludzkiej słabości, naszych pozornie daremnych zmagań, wszystkich starań i towarzyszących im upadków na drodze do świętości. Przytaczane historie z życia świętych niosą naukę o tym, że każdego cierpienia trzeba się nauczyć, przyjąwszy je w pokorze, upodobniając się do Mistrza przyjmując krzyże, jakie otrzymujemy nie zaś takie, jakie chcielibyśmy wybrać sobie sami.

W drugiej części zapoczątkowanego w poprzednim numerze artykułu traktującego o odmianach kultu Szatana, pomieszczono charakterystykę satanizmu laveyańskiego, przybliżając czytelnikom założenia ideologii przyświecającej jego akolitom i zarysowując fundamenty doktryny.

W serii „Papieże o Aniołach” zawarto tym razem słowa ojca św. Franciszka o aniołach jako obrońcach Boskiej Tajemnicy Wcielenia. Przybliżono nam również sylwetkę św. St. Kostki, w którego życiu ujawniła się cudowna interwencja duchów niebieskich. W kontynuacji zarysu myśli teologiczno-filozoficznej Jana Kasjana przedstawiono poglądy tego „łacińskiego Ojca Pustyni” na naturę duchów upadłych, ich oddziaływanie na człowieka i sposoby obrony przed nimi.

Na bazie pracy o. Hordona SJ „Meditations on the angels” opracowano rozważania nad tekstem egzorcyzmu prostego papieża Leona XIII uświadamiając odbiorcy, że walka chrześcijan przeciwko ciału, światu i szatanowi będzie trwała do skończenia świata. W ramach rozważań biblijnych pochylono się natomiast nad starotestamentowym crux interpretum, niejasnym fragmentem opowiadającym najprawdopodobniej o próbie zabicia Mojżesza przez Samego Boga Jehowę.

Druga część kompendium wiedzy o szkaplerzu św. Michała Archanioła przynosi szereg odpowiedzi na pytania o warunki przyjęcia, jak i samą „procedurę” nałożenia tego znaku walki duchowej. W cyklu służącym ponownemu odkrywaniu i przybliżaniu spuścizny Błogosławionego Założyciela michalitów, ks. Markiewicza, wyjaśniono pojęcie ojczyzny w wielu aspektach i wymiarach oraz wyłożono powinności patrioty w świetle etyki katolickiej; zaprezentowano modelowy sposób rozumienia patriotyzmu, opartego na zasadach powściągliwości i pracy, wedle ideału lansowanego przez wspomnianego Błogosławionego Patrona.

W tonie przestrogi utrzymany jest artykuł poświęcony manii tatuowania, występującej we współczesnym społeczeństwie i kulturze.

Relacja z konferencji „Opętanie czy choroba psychiczna?”, zorganizowanej przez DA „Beczka” z Krakowa, akcentuje obecny w dyskusji wątek rozeznawania, rozróżniania choroby, opętania i uzależnienia duchowego w popartej doświadczeniem opinii dyskutantów: jezuity-psychoterapeuty i dr psychiatrii.

Wywiad z s. Leonią CSSMA, koordynatorką generalną Stowarzyszenia Niewiast im. bł. ks. Markiewicza, daje wgląd w posługę świeckiego, opartego na charyzmacie michalickim, żeńskiego apostolatu powołanego do wielbienia Boga na wzór Archanielskiego Wodza Zastępów Niebieskich, walki o zbawienie dusz, świadczenia „powściągliwością i pracą” miłości bliźniego, zwłaszcza zniewolonego grzechem, najbardziej potrzebującego. Konkluzją następnej, poprowadzonej w duchu michalickim refleksji jest konstatacja, że Wcielenie było potrzebne, byśmy nauczyli się widzieć Boga w człowieku i kochać w wolności.

W kąciku przeznaczonym dla najmłodszych znalazło się: opowiadanie o kluczu mądrości, „anielska” historyjka z życia wzięta, pouczenie s. Lucylli o stawaniu się „rękami Chrystusa”, wierszyk czytelniczki, garść aforyzmów oraz kolorowanka przedstawiająca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy.

W bieżącym numerze nie zabrakło również: korespondencji z misji na Białorusi (plus informacja o możliwości udzielenia przedsięwzięciu wsparcia finansowego), program Anielskiej Pielgrzymki na uroczystości odpustowe ku czci św. Michała i Anielskich rekolekcji o rzeczonym Świętym jako przewodniku w walce duchowej oraz „Majówki ze św. Michałem” - peregrynacji do miejsc związanym z Archaniołem, ś.ś. o. Pio z Pietrelciny i Janem Pawłem II; konkurs dla czytelników, list-świadectwo interwencji Niebieskiego Obrońcy, listę „anielskich” dewocjonaliów z Monte Sant'Angelo (z możliwością ich zakupu), kalendarium peregrynacji archanielskiej figury, zaproszenie na zjazd sprawozdawczo-formacyjny animatorów Rycerstwa św. Michała; ostrzeżenie przed rozpowszechnionym współcześnie symbolem okultystycznym

Dwumiesięcznik Któż jak Bóg dostępny jest w księgarniach katolickich, Empiku oraz na stronie www.kjb24.pl.

;