Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Pod oknem

 fot. Łukasz Kaczyński Bp Pieronek na Salwatorze.

W sobotę wieczorem w kościele Św. Jana Chrzciciela i Św. Augustyna odprawiona została kolejna Eucharystia na drodze pielgrzymowania po kościołach stacyjnych archidiecezji krakowskiej. Mszy św. przewodniczył biskup Tadeusz Pieronek.

W wygłoszonej homilii hierarcha zwrócił uwagę, że sprawowana liturgia nawiązuje do tradycji modlitw pierwszych chrześcijan, które najpierw odbywały się w domach prywatnych lub katakumbach, a po uznaniu legalności chrześcijaństwa odprawiano je w świątyniach, w których spoczywali męczennicy. 

Przywołał przy tym dwa rzymskie kościoły, którym patronują męczennicy - pod wezwaniem świętych Marceliusza i Piotra, którzy po wielkich torturach zostali ścięci mieczem oraz świątynię św. Wawrzyńca. Opisał, że w tej ostatniej spoczywają papież Pius IX oraz Alcide de Gasperi, którzy patronują współczesnej Europie.

Ponieważ odczytano liturgię słowa z niedzieli III tygodnia Wielkiego Postu, biskup zwrócił uwagę, że należy zawsze odróżniać to, co duchowe, od tego, co materialne. "Życie doczesne, od wiecznego. To, co ludzkie, od tego, co Boże" - kontynuował. 

Mówiąc o tym, nawiązał do ewangelicznej rozmowy Chrystusa z Samarytanką, która mówi Mu o Mesjaszu, a On przyznaje, że nim jest. "Kobieta ta była jak gdyby jednym z nas, człowiekiem religijnym, ale grzesznym. Spostrzegła, że rozmawia z kimś, kto czyta prawdę ludzkiego serca i uznała go za proroka" - wyjaśnił. 

Dodał jednak, że Chrystus zazwyczaj uciszał takie głosy, gdyż Żydzi oczekiwali, że Mesjasz będzie przywódcą silnego i wielkiego państwa. "Tymczasem Mesjasz przyszedł po to, by przez śmierć na krzyżu zgładzić grzechy świata, pokonać śmierć i otworzyć człowiekowi drogę do Ojca przez zmartwychwstanie" - powiedział. 

Na zakończenie wskazał, że Bóg powołuje często niedokonałych ludzi do dawania o nim świadectwa. "Grzesznicę Samarytankę czyni jednym z pierwszych świadków Jego wielkości, podobną rolę powierza nawróconej Marii Magdalenie i tego samego oczekuje od nas na co dzień - byśmy naszym życiem dawali świadectwo Ewangelii Chrystusowej" - podkreślił bp Pieronek.

Oceń treść:
Źródło:
;