Imieniny: Wiktora, Cezarego

Wydarzenia: Światowy Dzień Powolności

Pod oknem

 fot. Łukasz Kaczyński

17 grudnia w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie nowego cyklu rejsów ewangelizacyjnych pod hasłem „Kerygmat Miłosierdzia na Barce”. „W Roku Miłosierdzia mamy się odnaleźć w tak bliskiej relacji z Bogiem, by nastąpiła zmiana od środka, żeby stać się kimś innym. Bo z tego kim się stanę, będzie wynikać to jak postępuję” – mówił do zgromadzonych na pokładzie barki „Aquarius” krakowski biskup pomocniczy Grzegorz Ryś.


Wygłoszone nauczanie nawiązywało do słów z 6. rozdziału Ewangelii wg św. Łukasza: „Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Biskup zaznaczył, że w rozpoczętym Nadzwyczajnym Jubileuszu Miłosierdzia wierni powinni odkryć wyjątkowy czas łaski i stworzyć Bogu przestrzeń do Jego działania, naprawy nieraz bardzo pokręconego ludzkiego życia.
„Ewangelista Łukasz chce nam powiedzieć, że Bóg jest doskonały w ten sposób, że jest miłosierny. Na tym polega Jego doskonałość, na niczym innym” – stwierdził. W tej perspektywie hierarcha tłumaczył zebranym, że osiągnięcie własnej doskonałości nie może opierać się na dążeniach do wyimaginowanego ideału kosztem innych, nie może być wsobne. Jak dodał, Bóg pokazuje, że doskonałość nie zostanie osiągnięta w izolacji, lecz rozkwita w pełni jedynie podczas spotkania z drugim człowiekiem.


Prelegent przypomniał słowa papieża Franciszka o tym, że miłosierdzia uczymy się od Boga, a nie od świata. Uwypuklił, że postawa miłości miłosiernej Stwórcy najbardziej widoczna jest w przypowieści o synu marnotrawnym, w której wyraźnie nakreślono, że nie ma innej więzi z Nim jak relacja ojciec-dziecko. „To nie jest tak, że Bóg się okazuje miłosierny, kiedy się zderzy z naszą biedą czy dziadostwem. Bóg w najgłębszych swoich wnętrznościach jest miłosierdziem. To jest jakaś Jego istota, Jego natura. On po prostu nie umie inaczej” – nauczał.


Biskup podkreślił, że w czasie trwania Roku Miłosierdzia chrześcijanie nie mogą się zatrzymywać się jedynie na mechanicznym wykonywaniu uczynków miłosierdzia. „Nie można miłosierdzia sprowadzać do moralizowania. Tu chodzi o głębszy przekaz wiary – przyjąłem, przekazuję. Jak nie przyjąłeś, nie przekazuj, bo tak naprawdę nie wiesz nawet co” – przestrzegł. Gorąco zachęcił więc do otwierania się na miłość miłosierną Boga, gdyż tylko jej osobiste doświadczenie może prowadzić do zbudowania prawdziwej postawy miłosierdzia względem bliźniego.

 


Czwartkowe spotkanie zakończyła modlitwa uwielbienia, podczas której przybyli powierzyli swoje życie Bogu.


Jak podkreślił ks. Łukasz Gołaś SAC, redaktor naczelny i dyrektor Radia i Fundacji nowohuckie.PL, wznowienie słynnych w całej Polsce rejsów ewangelizacyjnych barką po wodach Wisły było wyjątkowym działaniem Opatrzności. „W związku z trwającym Rokiem Miłosierdzia głoszone w ramach cyklu nauczanie apostolskie będzie dotykać właśnie tego tematu. Wraz z każdym kolejnym zaproszonym gościem będziemy starali się przekazać jak najszerszy obraz tego największego przymiotu Boga” – zapowiedział.


Honorowy patronat nad spotkaniami objęli: bp Grzegorz Ryś oraz pallotyńska parafia Matki Bożej Pocieszenia w Krakowie. Organizatorami nowej edycji rejsów ewangelizacyjnych pod hasłem „Kerygmat Miłosierdzia na Barce” są Krakowska Żegluga Pasażerska, Radio nowohuckie.PL i Fundacja nowohuckie.PL.

Źródło:
;