Imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

Wydarzenia: Światowy Dzień Żółwia

Dziedzictwo

Od 650 lat Ormianie są pełnoprawnymi obywatelami Rzeczpospolitej

pomnik ormianom fot. Zygmunt Put / GFDL / wikimedia.org

20 stycznia wypada 650. rocznica pierwszego dokumentu, który został wydany przez króla polskiego dla Ormian czyniąc ich pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej.

 

Jak wyjaśnia ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, kiedy w XIV w. król Kazimierz Wielki przyłączył do Polski Lwów, Kamieniec Podolski, Halicz, zastał tam istniejące wspólnoty ormiańskie uciekające przed prześladowaniami tureckimi. „Mądrość króla polegała na tym, że nie tylko nie zniszczył tych wspólnot, ale nadał im też pewne prawa. 20 stycznia 1367 roku wydał pierwszy dekret królewski, który nadał przywileje tym wspólnotom, a więc pozwolił im kierować się własnym samorządem, prawem, tworzyć własne parafie. Od tej pory – a było to dokładnie 650 lat temu – Ormianie stali się pełnoprawnymi obywatelami Rzeczypospolitej” – mówi ks. Isakowicz-Zaleski, duszpasterz Ormian w Polsce.

Dekret królewski adresowany był do ormiańskiego arcybiskupa Lwowa – Grzegorza. Kazimierz Wielki w uznaniu zasług i dowiedzionej wierności hierarchy nadał mu przywilej pełnoprawnego osiedlenia się w mieście, pozostania przy swojej wierze, praktykowania jej zgodnie z tradycją i zwyczajami oraz sprawowania jurysdykcji nad ludnością ormiańską zamieszkałą na całym terytorium królestwa. Przywileje dla Ormian polskich króla Kazimierze Wielkiego dwadzieścia lat później potwierdził król Władysław Jagiełło.

„Kiedy dziś dużo mówi się o problemie migracji i uchodźcach, można się odwołać do wspaniałej polskiej tradycji, która pokazywała, że w Królestwie Polskim było miejsce dla wszystkich – i dla Żydów, i dla Niemców, i dla Rusinów, a także dla uciekinierów” – dodaje ks. Isakowicz-Zaleski.

20 stycznia przyjadą do Krakowa delegacje ormiańskie z całej Polski. O godz. 15.30 złożą wieńce na grobach królów Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły w Katedrze na Wawelu. Później w Collegium Maius UJ będzie można zobaczyć kopię dokumentu z 1367 roku i wysłuchać wykładu prof. Krzysztofa Stopki o okolicznościach jego powstania i jego znaczeniu. O godz. 18.00 w kolegiacie św. Anny zostanie odprawiona Msza św. ormiańsko-katolicka. „To będzie nasze podziękowanie, jako wspólnoty ormiańskiej, dla króla Kazimierza Wielkiego i powiedzenie, że dzięki temu od wieków Ormianie są obywatelami Rzeczypospolitej” – podkreśla ks. Isakowicz-Zaleski.

Źródło:
;