Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

Wydarzenia: Światowy Dzień Krwiodawstwa

Jan Paweł II na dziś

ogólnopolski zjazd rodziny szkół jana pawła drugiego fot. Andrea Nardotto | Archidiecezja Krakowska

„Idźmy w przyszłość z nadzieją” – to hasło 31. Ogólnopolskiego Zjazdu Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Odbywa się on w Radzyniu Podlaskim, w diecezji siedleckiej. 

 

- W dziele wychowania młodego pokolenia Polek i Polaków potrzebujemy żywych wzorców, przybliżających nam wartości, na których chcemy budować nasze życie osobiste, rodzinne i społeczne. Jan Paweł II w wybitnym stopniu spełnia warunki takiego wzorca - mówił kardynał Stanisław Dziwisz podczas Mszy Świętej inaugurującej XXXI Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Kardynał rozpoczął homilię od rozważania słów Ewangelii św. Mateusza, w których Szymon Piotr z wiarą wyznał, że Jezus jest Mesjaszem. W odpowiedzi Zbawiciel powierzył mu pieczę nad Kościołem. - To wyznanie wiary Szymona Piotra oraz Jana Pawła II zachęca nas dzisiaj, abyśmy zastanowili się nad tym, jakie miejsce zajmuje Jezus Chrystus w naszym życiu osobistym. Czy jest On dla nas kimś najważniejszym? Czy jesteśmy przekonani, że tylko On ma słowa życia wiecznego i że tylko On może do końca odpowiedzieć na wszystkie najważniejsze pytania związane z ludzkim losem? 

Hierarcha zastanawiał się także, jaka jest nasza postawa wobec Kościoła i czy mamy świadomość tego, że jesteśmy jego częścią. Odwołał się do, usłyszanego w Liturgii Słowa, Listu do Tesaloniczan, w którym Apostoł Narodów zawarł przejmujące świadectwo głoszenia Ewangelii w pogańskim świecie. Podkreślił, że podobną postawę prezentował Jan Paweł II. - Największą miłością życia Karola Wojtyły - Jana Pawła II był Jezus Chrystus. Poszedł za Nim w młodości i zrozumiał, że może Mu służyć na drodze powołania kapłańskiego. Jezus przyjął jego młodzieńczą decyzję, a znając wielkie przymioty jego umysłu i serca, powierzał mu stopniowo coraz większą odpowiedzialność za innych, za losy Kościoła w Polsce, a potem w całym świecie.

Kardynał przypomniał, że Rodzina Szkół noszących imię Jana Pawła II ma obowiązek kierować się chrześcijańskimi wartościami i głosić prymat Boga w świecie, który żyje tak, jakby Go nie było. Zadaniem każdego chrześcijanina jest przestrzeganie Bożych przykazań i dbanie o to, aby prawa człowieka były zgodne z Bożym prawem.

Na zakończenie dodał, że Jan Paweł II był przyjacielem młodzieży, w której wiedział nadzieję dla świata i dla Kościoła, nazywając ich „stróżami poranka" czuwającymi o świcie nowej epoki. - Dzisiaj te słowa powracają echem w Radzyniu Podlaskim, w którym Rodzina Szkół imienia Jana Pawła II gromadzi się, by ucieszyć się obecnością podobnie myślących i czujących braci i sióstr z całej Polski, podzielających te same ideały, marzących o Polsce takiej, o jakiej marzył św. Jan Paweł II.

Oceń treść:
Źródło:
;