Imieniny: Cyryla, Estery, Metodego

Wydarzenia: Dzień Spółdzielczości

Pod oknem

 fot. Łukasz Kaczyński

W Dniu Życia Konsekrowanego w kościele świętych Piotra i Pawła w Krakowie odbyło się nabożeństwo liturgii Słowa. Po nim w procesji ze świecami i śpiewem kolęd zebrani udali się do Bazyliki Mariackiej na uroczystą Mszę św., której przewodniczył kard. Stanisław Dziwisz.

W wygłoszonej homilii kard. Dziwisz wskazał na wyraźną symbolikę święta Ofiarowania Pańskiego, która przypomina o konieczności przyjmowania światła od Jezusa i jego dalszego przekazywania w formie daru z siebie dla Boga i bliźnich. „Chcemy także wnosić światło Chrystusowej Ewangelii w przestrzenie naszego życia rodzinnego, wspólnotowego i społecznego. To nasz przywilej i nasze zadanie – świecić nie swoim światłem, lecz światłem Chrystusa i być świadkami Jego miłości” – zachęcał.

Odnosząc się do przeżywanego Dnia Życia Konsekrowanego, jak i kończącego się Roku Życia Konsekrowanego, metropolita zaznaczył, że choć osoby konsekrowane stanowią nikły odsetek wierzących, ich wkład w życie Kościoła jest nieoceniony. „Czym byłaby Polska bez prowadzonych przez zakonników i zakonnice różnych dzieł – szkół i przedszkoli, parafii i katechezy, domów rekolekcyjnych i ośrodków duchowości, wydawnictw i mediów, dzieł miłosierdzia?” – pytał.

 „Wnoszą dar modlitwy i kontemplacji, dar milczenia i ofiary, podkreślając – najczęściej bez słów – żywą obecność i prymat Boga w świecie, który często zapomina o swym Stwórcy i Zbawicielu. Osoby konsekrowane wnoszą poważny wkład w apostolską misję Kościoła, ubogacając ją swoimi charyzmatami, wrażliwością na problemy i potrzeby społeczeństwa” – dodał.

Purpurat nazwał osoby konsekrowane skarbem Kościoła przypominającym, że można służyć Bogu niepodzielnym sercem. „Dzień Życia Konsekrowanego ma przypominać wspólnocie Kościoła, ale także ludziom żyjącym na jego marginesie, jakim skarbem dla wszystkich są osoby, które zostawiając wszystko, decydują się na radykalny styl życia kształtowany ewangelicznymi radami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa” – powiedział.

Hierarcha przypomniał także o geście przejścia przez Bramę Miłosierdzia w Bazylice Mariackiej. „Przejść przez Bramę Miłosierdzia to w pierwszym rzędzie znaczy uwierzyć Miłości i otworzyć się na doświadczenie miłosierdzia ze strony Boga. Wszyscy tego miłosierdzia potrzebujemy, bo wszyscy jesteśmy ludźmi grzesznymi, słabymi, zranionymi. Bóg, ‘bogaty w miłosierdzie’, pochyla się nad naszą słabością, podaje nam pomocną dłoń” – nauczał.

Hierarcha zwrócił się do zgromadzeń także z prośbą o jak najszersze otwarcie domów zakonnych dla pielgrzymów, którzy przybędą na Światowe Dni Młodzieży w Polsce. „To dla nas również szansa, by ukazać im bogactwo życia konsekrowanego w naszym Kościele Krakowskim, posiadającego tak wielkie tradycje i tak wiele wybitnych postaci” – zakończył kard. Dziwisz.

Źródło:
;