Imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego

Pod oknem

Oświadczenie Kapituły Metropolitalnej na Wawelu

Oświadczenie w/s sytuacji prawnej budynku przy ul. Kanoniczej 15 w Krakowie stanowiącego własność Kapituły Metropolitalnej na Wawelu

 

W związku pojawiającymi się w ostatnich dniach w środkach masowego przekazu nieprawdziwymi wiadomościami wokół zakończenia umowy użyczenia budynku przy ul. Kanoniczej 15 przez Kapitułę Metropolitalną na Wawelu Fundacji Św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej Kapituła Metropolitalna przedstawia swoje stanowisko w tej sprawie.

Budynek wielkości 1.000 m z podwórkiem stanowi własność Kapituły Metropolitalnej na Wawelu i został w 1990 r. pisemną umową użyczony Fundacji Św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej na okres 25 lat. Umowa dobiega końca z dniem 24 marca 2015 r. Fundacja zobowiązała się do wyremontowania budynku i miała w nim prowadzić działalność kulturalną przez cały okres trwania umowy Fundacja była zwolniona od płacenia czynszu. W budynku nie mogła być prowadzona działalność gospodarcza. Okazało się później, że Fundacja oprócz prowadzenia działalności statutowej podnajęła pomieszczenia na działalność gospodarczą. Wynajęła część lokali na restaurację, kawiarnię i biuro podróży Marco der Pole pobierając czynsz na swoją działalność. Było to złamanie warunków umowy. Jest niezaprzeczalnym fakt, że w budynku można spotkać Ukraińców, są to na ogół turyści, którzy są gośćmi biura podróży Marco der Polo specjalizującego się w turystyce przyjazdowej z Ukrainy. Biuro ma wynajęte 4 pomieszczenia od Fundacji i na własne konto prowadzi działalność gospodarczą. Tak samo działalność gospodarcza jest prowadzona odpłatnie przez restaurację serwującą dania ukraińskie, oraz kawiarnię.

Budynek został wyremontowany przy współfinansowaniu przez Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa a także ofiarodawców. Koszty remontu nie zostały przedstawione Kapitule, można je ocenić wg obecnych cen na ok. 3 miliony złotych. Wartość czynszu, gdyby Fundacja nie była z niego zwolniona wyniósłby dużo więcej. Przyjmując najniższą stawkę czynszu w Krakowie - Starym Mieście 30zł za 1m kwadratowy co rocznie daje 360.000 zł, co za okres 25 lat daje sumę 9 milionów zł! Po odliczeniu kosztów remontu Kapituła zwalniając z czynszu zrezygnowała świadomie na rzecz Fundacji z kwoty 6 milionów zł! Kapituła podpisując umowę na tak długi okres i zwalniając z płacenia czynszu kierowała się życzliwością do odzyskującego samodzielność państwową Narodu ukraińskiego.

Przy zawieraniu już tej umowy pojawiły się pewne naciski ze strony Pana Prezesa Fundacji, który chciał wymusić zawarcie umowy na 99 lat! W tej sprawie rozmawiał wówczas z Księdzem Kardynałem Franciszkiem Macharskim, Księdzem Kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, Redaktorami Tygodnika Powszechnego, a nawet z niektórymi Kanonikami Kapituły, chcąc wywrzeć presję na Kapitule, która jednak na swoim posiedzeniu podjęła decyzję zawarcia umowy wyłącznie na 25 lat!

Umowa dobiega końca z dniem 24 marca 2015 r. Z tego też względu Administracja Kapituły skierowała pismo z dnia 2 lipca 2014 roku do Fundacji z zawiadomieniem, że biorąc pod uwagę nasze potrzeby nie będziemy mogli zawrzeć nowej umowy. Pismo chciano wręczyć osobiście Prezesowi Fundacji w czasie jego pobytu w Kurii, nie zostało ono ostentacyjnie przyjęte, dlatego doręczono je do biura Fundacji przy ul. Kanoniczej 15.

Od tej pory nastąpiła wymiana pism w tej sprawie pomiędzy Fundacją a Księdzem Kardynałem Stanisławem Dziwiszem Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim. Prezes Fundacji prof. dr hab. Włodzimierz Mokry osobiście przynosił pisma do Księdza Kardynała, w których nie zgadzał się z decyzją Kapituły w sprawie zakończenia umowy. Kapituła otrzymując pisma od Księdza Kardynała przesłane przez Fundację zawsze na nie odpowiadała wyjaśniając jasno swoje zdanie. Równocześnie wskazywaliśmy możliwość szukania odpowiedniego miejsca w zasobach Miasta Krakwa, a także Parafii Greckokatolickiej Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Wiślnej 11. Proponowaliśmy również kilka razy naszą pomoc w znalezieniu odpowiedniego lokalu na najem i prosiliśmy o podanie wielkości powierzchni oraz propozycję ceny za wynajem. Nigdy w tej sprawie nie otrzymaliśmy odpowiedzi!

W pismach skierowanych do Księdza Kardynała Fundacja żali się, że się będzie mogła obchodzić swoich uroczystości milenijnych oraz uczcić nowych Świętych św. Borysa i św. Gleba. Jak wiadomo Archidiecezja Krakowska przekazała na cele kultu świątynię i budynek na przy ul. Wiślnej Parafii Greckokatolickiej. Tam jest prowadzone duszpasterstwo Ukraińców z całej Małopolski. W ramach tego prowadzonego duszpasterstwa można właśnie zorganizować wspomniane uroczystości. Ta duża świątynia może pomieścić wiernych i kapłanów prowadzący duszpasterstwo. Przecież Parafia a nie Fundacja jest odpowiedzialna za opiekę duchową nad Ukraińcami zamieszkującymi nasz region. I ta opieka duszpasterska jest wzorowo prowadzona. Na to wskazywaliśmy w naszych pismach.

Podkreślamy, że w żadnym naszym piśmie nie było wspomniane o likwidacji obecnej kaplicy znajdującej się w budynku przy ul. Kanoniczej 15. Podawanie fałszywych wiadomości do środków masowego przekazu o możliwości zlikwidowania przez nas kaplicy jest bardzo krzywdzące! Kaplica pozostawiona przez Fundację będzie nadal miejscem modlitewnym, udostępnionym dla wszystkich chcących się w niej modlić, a także dla odwiedzających ją turystów. Zostanie pozostawiona z całym wyposażeniem pozostawionym w niej przez Fundację. Zmiana użytkownika kaplicy i jej przejście pod opiekę Kościoła Rzymskokatolickiego nie można przecież nazwać likwidacją kaplicy!

Nie należy do naszej kompetencji wnikanie w powiązanie Fundacji z Parafią Greckokatolicką w Krakowie. Wydaje się nam, że istnieje możliwość przeniesienia siedziby Fundacji do pomieszczeń przy ul. Wiślnej 11. Przecież w budynku stanowiącym własność Parafii jest prowadzone duszpasterstwo, działalność kulturalna, są wynajmowane lokale na działalność gospodarczą restauracja, sklep, mieszkania studentów. Można by właśnie powiązać działalność Fundacji z działalnością prowadzoną przez Parafię.

Podkreślamy po raz wtóry, że Kapituła przedstawiła Fundacji kilka propozycji w sprawie najmu pomieszczeń, a także proponowaliśmy pomoc w znalezieniu innego lokalu. Prosiliśmy o podanie wielkości lokalu i określenia warunków na jakich miałby on być wynajęty. Niestety, nie otrzymaliśmy na nasze propozycje żadnej odpowiedzi! A Kapituły nie stać w obecnej sytuacji ekonomicznej na dalsze użyczenie lokalu bez pobierana czynszu. Od dwóch lat dwa budynki stanowiące własność Kapituły (ul. Grodzka 63, ul. Poselska 7) czekają na kosztowny, konserwatorski, generalny remont. Nie można go podjąć z powodu braku funduszy. Część tychże możemy uzyskać właśnie z najmu budynku przy ul. Kanoniczej 15. Fundacja jednak nie jest zainteresowania takimi rozmowami, nie chce jednocześnie pomieszczeń opuścić. Sprawa najmu budynku jest nadal otwarta, a przy ustaleniu stawki za najem należy się liczyć z realiami panującymi w centrum naszego Miasta.

Na końcu chcemy podkreślić, że nie można także obecnej, bardzo trudnej sytuacji politycznej na Ukrainie łączyć z najmem lokalu dla Fundacji. Bardzo współczujemy Narodowi ukraińskiemu. Niestety Fundacja dla własnych celów partykularnych chce wykorzystać tę trudną sytuację polityczną. Wyrażamy ubolewanie z tego powodu. Uważamy, że skoro Fundacja nie chce jednak prowadzić działalności religijno-kulturalnej na normalnie przyjętych warunkach lub razem z Parafią greckokatolicką w Krakowie pozostaje jej działanie w skromniejszym lokum. Tak właśnie działają fundacje kościelne w naszej Archidiecezji. Jednocześnie przepraszamy wiernych za zaistniały szum medialny, ale nie był on intencją Kapituły ani nie my byliśmy jego powodem.

Kapituła Metropolitalna na Wawelu
Kraków, dnia 16.03.2015

Źródło:
;