Imieniny: Jerzego, Wojciecha

Wydarzenia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Nauczanie

Papieski list na temat ochrony nieletnich

 fot. Jeon Han / flickr.com

W Watykanie opublikowano specjalny list Papieża Franciszka do przewodniczących episkopatów oraz wyższych przełożonych zakonów i stowarzyszeń życia apostolskiego. Dotyczy on kwestii ochrony nieletnich w kontekście przypadków nadużyć seksualnych. Za kilka dni zbierze się bowiem powołana blisko rok temu Papieska Komisja ds. Ochrony Nieletnich. Tym razem jej obrady odbędą się w nowym składzie. W grudniu ubiegłego roku Franciszek poszerzył to gremium o dodatkowych członków.

 

Papież wskazuje, że Komisja jest nowym, ważnym i skutecznym narzędziem, które ma mu pomóc w animowaniu i wspieraniu zaangażowania całego Kościoła w tych kwestiach. Ma bowiem na różnych szczeblach – episkopatów, diecezji, Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego – realizować niezbędne działania celem zapewnienia ochrony dzieciom i narażonym na takie nadużycia dorosłym. Będzie proponować rozwiązania w duchu sprawiedliwości i miłosierdzia.

Franciszek mocno podkreśla, że rodziny „muszą wiedzieć, iż Kościół nie szczędzi wysiłków, aby chronić ich dzieci, i że mają prawo zwracać się do niego z pełnym zaufaniem, gdyż jest to bezpieczny dom”. Nie ma w tym zakresie żadnych ważniejszych okoliczności i czynników, jakiekolwiek by były tego racje, jak na przykład chęć uniknięcia skandalu. „Absolutnie nie ma miejsca wśród duchowieństwa dla tych, którzy dokonują nadużyć wobec nieletnich” – pisze Ojciec Święty.

Od biskupa diecezjalnego i wyższych przełożonych oczekuje się sprawdzenia i zweryfikowania, czy w parafiach i innych instytucjach kościelnych jest zagwarantowane bezpieczeństwo nieletnim i tym z dorosłych, którzy mogą być szczególnie narażeni na tego typu nadużycia. „Kościół ma obowiązek wyrazić w duchu Jezusa współczucie tym, którzy doświadczyli nadużyć seksualnych, a także ich rodzinom. Jako wyraz tego diecezje oraz instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego są zobowiązane do opracowania programów opieki duszpasterskiej, korzystających z pomocy psychologicznej i duchowej” – napisał Franciszek w liście na temat ochrony nieletnich.

Źródło:
;