Imieniny: Lucji, Wilhelma, Doroty

Wydarzenia: Dzień Stoczniowca i Marynarza

Nauczanie

Papieskie intencje na maj 2015 r.

 fot. Michał Henkel

Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej.

 

Pierwsza z nich to: „Abyśmy, odrzucając kulturę obojętności, mogli zajmować się cierpieniami bliźniego, a szczególnie chorych i ubogich”. Papież Franciszek często uwrażliwia na ten problem. Mówił o tym już podczas pierwszej podróży swojego pontyfikatu na włoskiej wyspie Lampedusa 8 lipca 2013 r.

„Kultura dobrobytu, która prowadzi nas do myślenia o sobie samych, sprawia, że stajemy się nieczuli na wołanie innych, żyjemy w mydlanych bańkach, które są piękne, ale są niczym, są iluzją, tym, co błahe, nietrwałe, co prowadzi do zobojętnienia na innych, a wręcz do globalizacji obojętności – mówił Ojciec Święty. – W tym świecie globalizacji popadliśmy w globalizację obojętności. Przywykliśmy do cierpienia drugiego człowieka, nie dotyczy nas ono, nie interesuje, to nie nasza sprawa! Panie, prosimy o przebaczenie za obojętność wobec tak wielu braci i sióstr. Prosimy Cię, Ojcze, o przebaczenie dla tych, którzy zadomowili się i zamknęli we własnym dobrobycie, prowadzącym do znieczulenia serca. Prosimy Cię o przebaczenie dla tych, którzy swoimi decyzjami o zasięgu światowym stworzyli sytuacje prowadzące do tych dramatów. Przebacz, Panie”.

Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W maju mamy się modlić, „aby wstawiennictwo Maryi pomagało chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych środowiskach z gotowością głosić Jezusa”. O głoszeniu Chrystusa w takich środowiskach Franciszek mówił 6 marca b.r., spotykając się ze wspólnotami neokatechumenalnymi. Rozesłał 250 rodzin do nich należących w misji do najbardziej zdechrystianizowanych czy zupełnie niechrześcijańskich miejsc na różnych kontynentach. Jak powiedział, ich posłannictwem jest ewangelizowanie niechrześcijan.

„Niechrześcijan, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, jak i tylu takich «niechrześcijan», którzy zapomnieli, kim był Chrystus, kim jest Chrystus; «niechrześcijan» wprawdzie ochrzczonych, ale takich, którym sekularyzacja, światowość i tyle innych rzeczy dało zapomnieć wiarę – powiedział Papież. – Rozbudzacie tę wiarę! Wcześniej jeszcze, niż słowem, ukazujecie swoim świadectwem życia serce Chrystusowego objawienia: że Bóg kocha człowieka aż do tego stopnia, iż wydał się za niego na śmierć, i został wskrzeszony przez Ojca, aby dać nam łaskę oddawania własnego życia innym. Tego wielkiego orędzia świat dziś ogromnie potrzebuje. Droga Neokatechumenalna już od lat przez misję wśród niechrześcijan wnosi nową obecność Kościoła tam, gdzie go nie ma albo nie jest on w stanie dotrzeć do ludzi. Zachęcam was, byście szli naprzód, zawierzając was Najświętszej Maryi Pannie, która zainspirowała waszą Drogę. Ona wstawia się za wami u swego Boskiego Syna”.

Źródło:
;