Imieniny: Bazylego, Elwiry, Michala

Wydarzenia: Światowy Dzień Krwiodawstwa

Nauczanie

Papieskie życzenia na Nowy Rok

 fot. Anna Munk

Noworoczne życzenia Ojciec Święty złożył przy okazji spotkania z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański. Franciszek zauważył, że składając sobie życzenia, wyrażamy jedni wobec drugich pragnienie, aby to, co nas czeka, było trochę lepsze. Jest to znak nadziei, która nas ożywia i każe nam wierzyć w życie, nawet jeśli wiemy, że wraz z nastaniem nowego roku nie wszystko się zmieni i wiele wczorajszych problemów pozostanie również i dzisiaj.

 

„Chciałbym więc wam złożyć życzenia wspierane prawdziwą nadzieją, którą czerpię z dzisiejszej liturgii. Są to słowa, którymi sam Pan kazał błogosławić swój lud: «Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą [...] Niech zwróci ku tobie oblicze swoje» (Lb 6,25- 26). Ja też wam tego życzę: aby Pan skierował na was swoje spojrzenie i abyście mogli się radować, wiedząc, że Jego miłosierne oblicze, jaśniejsze od słońca, codziennie jaśnieje nad wami i nigdy nie zachodzi! Odkrycie oblicza Boga czyni życie nowym, gdyż jest On Ojcem zakochanym w człowieku i nigdy się nie znuży rozpoczynaniem z nami wciąż na nowo, aby nas odnowić. Jakże wielka jest cierpliwość Boga względem nas! Zaczyna wciąż od nowa, ilekroć upadamy. Jednakże Pan Bóg nie obiecuje zmian magicznych, nie używa On magicznej różdżki. Lubi zmieniać rzeczywistość od wewnątrz, cierpliwie i z miłością. Delikatnie prosi, aby mógł wejść w nasze życie, jak deszcz zstępuje na ziemię, aby przynosić owoce. Zawsze na nas czeka i patrzy na nas z czułością” – powiedział Franciszek.

W tym kontekście Papież zachęcił, aby każdy kolejny dzień rozpoczynać od słów błogosławieństwa: „Niech dziś Pan rozpromieni oblicze swe nade mną”.

W rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański Franciszek nawiązał też do przypadającego dziś Światowego Dnia Pokoju. Jest on obchodzony pod hasłem: „Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój”.

„Pokój, który Bóg Ojciec chce zasiać na świecie, musi być przez nas pielęgnowany. Co więcej, trzeba go zdobyć. Wiąże się to z prawdziwą walką, walką duchową, która ma miejsce w naszych sercach. Wrogiem pokoju jest bowiem nie tylko wojna, ale również obojętność, która skłania do myślenia wyłącznie o sobie i tworzy bariery, podejrzliwość, lęki i zamknięcia. Są to postawy wrogie pokojowi. Dzięki Bogu mamy wiele informacji; ale czasem jesteśmy tak zasypywani wiadomościami, że stajemy się oderwani od rzeczywistości, od brata i siostry, którzy nas potrzebują. Zacznijmy w tym roku otwierać nasze serca, zwracając uwagę na bliźniego, na tego, który jest najbliżej. Oto droga do zdobywania pokoju” – powiedział Franciszek.

Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Papież podziękował za liczne inicjatywy podjęte z okazji dzisiejszego Dnia Pokoju. Pozdrowił też małych kolędników z Niemiec i Austrii, którzy głosząc po domach bożonarodzeniowe orędzie zbierają ofiary dla swych ubogich rówieśników.

Źródło:
;