Imieniny: Lecha, Lutoslawa

Wydarzenia: Dzień Roku Przestępnego

Nauczanie

Papież: Cyryl i Metody sprawili, że Ewangelia nie brzmiała już obco

papież w czasie audiencji fot. Mazur / Episkopat.pl

„Dzisiaj będę wam mówił o dwóch braciach, którzy są bardzo znani na chrześcijańskim Wschodzie, do tego stopnia, że nazywa się ich «apostołami Słowian»” – tymi słowami Papież rozpoczął dzisiejszą katechezę. Mowa oczywiście o Cyrylu i Metodym. Franciszek podkreślił geniusz tych misjonarzy tkwiący w tym, jak sprawili, że Ewangelia wybrzmiała w języku słowiańskim.

 

Papież przypomniał, że apostołowie Słowian wychowali się w Grecji, gdzie też obaj rozpoczęli życie monastyczne. Stamtąd jednak szybko zostali wysłani na Wielkie Morawy, bo tamtejszy książę prosił o chrześcijańskich nauczycieli, którzy głosiłby w miejscowym języku.

Ich pierwszym misjonarskim zadaniem było zbadanie kultury Słowian. „Cyryl [więc] pyta, czy mają alfabet; mówią mu, że nie. Odpowiada: «Kto może zapisać mowę na wodzie?» - wskazał na audiencji Franciszek, przypominając, że to właśnie była geneza alfabetu głagolickiego. Dzięki niemu misjonarze przetłumaczyli Biblię i teksty liturgiczne. „Ludzie poczuli, że wiara chrześcijańska nie jest już «obca», ale stała się ich wiarą, wypowiadaną w ich ojczystym języku – mówił Franciszek. - Pomyślcie tylko: dwóch greckich mnichów dających Słowianom alfabet. To właśnie owa otwartość serca zakorzeniła wśród nich Ewangelię”.

Misja Cyryla i Metodego spotkała się jednak z oporem niektórych księży na Zachodzie. Podkreślali oni, że „Bóg może być chwalony tylko w trzech językach zapisanych na krzyżu: hebrajskim, greckim i łacińskim”. I wtedy właśnie, jak przypomniał Papież, „Cyryl odpowiedział stanowczo: «Bóg chce, aby każdy lud chwalił Go w swoim własnym języku»”. Nie wahał się odwołać do ówczesnego następcy św. Piotra, który ze swej strony poparł działalność greckich misjonarzy. Jako znak akceptacji, papież kazał umieścić teksty liturgiczne w języku słowiańskim na ołtarzu kościoła Santa Maria Maggiore i śpiewał hymny według tych ksiąg wraz z Cyrylem i Metodym.

Franciszek podkreślił następnie, że u apostołów Słowian możemy wyróżnić trzy szczególne cechy: jedność, inkulturację, wolność. W tym pierwszy przypadku na przykładzie greckich mnichów widzimy, jak Kościoły rzymski i grecki współpracowały w misji. Jeżeli chodzi o inkutlurację – jest to konieczność w misji Kościoła, nigdy głoszenie Ewangelii nie może być bowiem „wydestylowane”. Historia Cyryla i Metodego pokazuje też aspekt wolności –bronienia Słowa Bożego przed skrępowaniem.

- Cały czas mam w myślach ciężką sytuację w Palestynie i Izraelu – mówił Papież podczas dzisiejszej audiencji. Ponownie apelował o otwarcie korytarzy humanitarnych i uwolnienie zakładników. Prosił o modlitwę za Bliski Wschód, umęczoną Ukrainę i wszystkie inne miejsca „zranione przez wojnę”.

Przypomniał, że właśnie z tą intencją będziemy obchodzić dzień postu i modlitwy w najbliższy piątek. O godz. 18:00 rozpocznie się specjalne nabożeństwo w Bazylice św. Piotra.

Źródło:
;