Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Papież do Bartłomieja I: jedność bardziej widzialna

papież franciszek i patriarcha bartłomiej fot. wikipedia.org

W świecie zranionym przez konflikty jedność chrześcijan jest znakiem nadziei, który musi promieniować w sposób coraz bardziej widzialny – czytamy w odręcznym przesłaniu Papieża Franciszka przekazanym przez watykańską delegację prawosławnemu patriarsze Bartłomiejowi I. Dziś w święto Andrzeja Apostoła Patriarchat Konstantynopola obchodzi swe patronalne święto.

 

W uroczystościach uczestniczą przedstawiciele Papieża, odwzajemniając tym samym obecność delegacji patriarchy na uroczystościach świętych Apostołów Piotra i Pawła w Rzymie. „Ta wzajemna wymiana delegacji – napisał Franciszek – stała się na przestrzeni lat radosnym zwyczajem, który wyraża głębokie więzi łączące nasze dwie kościelne stolice”.

Choć wieki nieporozumień, sporów i milczenia mogły naruszyć tę relację, to jednak Duch Święty, Duch jedności uzdolnił nas do wznowienia bratniego dialogu i odkrycia, że te więzi komunii zawsze między nami istniały – napisał Papież. Potwierdza on, że oba Kościoły z wielką troską strzegły Tradycji Apostolskiej oraz nauczania pierwszych Soborów Powszechnych i ojców Kościoła, pomimo różnic, które rozwinęły się w lokalnych tradycjach i teologicznych sformułowaniach, które muszą zostać głębiej zrozumiane i wyjaśnione.

Franciszek dodaje, że oba Kościoły w poczuciu odpowiedzialności za świat czują pilne zobowiązanie, dotyczące wszystkich ochrzczonych, do głoszenia ludziom Ewangelii. „Z tego powodu, pisze dalej Ojciec Święty, możemy dziś współpracować na rzecz pokoju między narodami, zniesienia wszelkich form niewolnictwa, poszanowania i godności każdego człowieka oraz ochrony stworzenia”. Papież podkreśla, że z Bożą pomocą, przez spotkania i dialog na naszej wspólnej drodze w ciągu 50 minionych lat, już teraz doświadczamy, że trwamy w jedności, choć niepełnej.

Franciszek przypomina, że dążenie do przywrócenia pełnej jedności chrześcijan jest wypełnieniem woli samego Jezusa. „Zjednoczeni dajemy bardziej skuteczną odpowiedź na potrzeby tak wielu mężczyzn i kobiet naszych czasów, zwłaszcza tych, którzy cierpią na skutek ubóstwa, głodu, chorób i wojny”. Papież podziękował też Bartłomiejowi I za jego udział w dniu refleksji i modlitwy o pokój na Bliskim Wschodzie, który odbył się 7 czerwca w Bari. Przyznał, że jest dla niego źródłem wielkiego pokrzepienia, iż również patriarcha podziela jego niepokój o tragiczną sytuację chrześcijan w tym regionie.

Oceń treść:
Źródło:
;