Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Nauczanie

Papież do biskupów Litwy: ideologiczne zagrożenia rodziny

 fot. Marcin Białek / wikipedia.org

Heroizm Kościoła na Litwie podkreślił Papież, spotykając się z tamtejszym episkopatem, przybyłym do Rzymu z wizytą ad limina Apostolorum. Biskupom, którzy przeszli przez smutny okres prześladowań, wyraził wdzięczność za świadectwo dawane Chrystusowi i służbę ludowi Bożemu. „Litwa miała zawsze pasterzy, którzy byli bliscy swej owczarni i solidarni z nią – pisze Franciszek w przekazanym im przesłaniu. – W ciągu narodowych dziejów z troską towarzyszyli oni swym ludziom nie tylko na drodze wiary i w stawianiu czoła trudnościom materialnym”, ale także w budowaniu społeczeństwa opartego na Ewangelii i miłości do Matki Bożej.

 

Przez długi czas Kościół na Litwie „był uciskany przez reżimy oparte na ideologiach przeciwnych godności i wolności człowieka”, a teraz jego pasterze muszą zmagać się z innymi niebezpieczeństwami, jak sekularyzm czy relatywizm –wskazuje Ojciec Święty. Nawiązując do obecnej refleksji Kościoła nad pięknem i wartością rodziny oraz stojącymi przed nią wyzwaniami, zwraca uwagę, że również Litwa, należąca do Unii Europejskiej, jest narażona na wpływ ideologii, które usiłują wprowadzić elementy destabilizujące rodzinę, co wiąże się ze źle pojmowaną wolnością osobistą. „Wiekowe litewskie tradycje pozwolą wam odpowiedzieć na takie wyzwania zgodnie z rozumem i wiarą” – pisze Papież do tamtejszych biskupów. Przypomina, że na Litwie są liczni potrzebujący, bezrobotni, chorzy i opuszczeni, a wielu ludzi, zwłaszcza młodych, emigruje. Episkopat musi im zapewnić opiekę duszpasterską, by zachowali wiarę i tradycje religijne.

Źródło:
;