Imieniny: Henryka, Wlodzimierza, Dawida

Wydarzenia: Dzień bez Telefonu Komórkowego

Nauczanie

Papież do neoprezbiterów: słowa pozbawione przykładu wyrządzają krzywdę

 fot. Jeon Han / KOREA.NET / flickr.com

Bądźcie miłosierni! W konfesjonale przebaczajcie, a nie osądzajcie. Świadectwem życia pociągajcie od Chrystusa - apelował Franciszek do neoprezbiterów.

 

Dziś rano w bazylice watykańskiej Papież wyświęcił 19 nowych księży – 9 z nich to Włosi, a pozostali pochodzą z Korei Południowej, Kolumbii, Chile, Madagaskaru, Peru, Chorwacji i Indii. 13 diakonów, którzy przystąpili do sakramentu kapłaństwa, pochodziło z trzech rzymskich seminariów duchownych: papieskiego na Lateranie, Kolegium Redemptoris Mater oraz seminarium Madonna del Divino Amore. Mają oni mniej niż 40 lat i pracować będą na terenie diecezji rzymskiej. Pozostałych pięciu to zakonnicy, a jeden należy do Kościoła syromalabarskiego w Indiach.  

Msza sprawowana była w 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W homilii Franciszek posłużył się tekstem przewidzianym w formularzu święceń, uzupełniał go jednak własnymi uwagami.

„Pilnie czytajcie i medytujcie Słowo Pańskie, abyście wierzyli w to, co przeczytaliście, nauczali tego, czego nauczyliście się w wierze, żyli tym, czego nauczacie – mówił Ojciec Święty. - Niech więc pokarmem dla Ludu Bożego będzie wasze nauczanie, niech wasze homilie nie będą nudne. Oby docierały do serc waszych wiernych dzięki temu, że wypływają z głębi waszych serc. Ponieważ to, o czym mówicie jest tym, co znajduje się w waszych sercach. Tak właśnie daje się Słowo Boże. Niech wasze nauczanie będzie radością i wsparciem dla uczniów Chrystusa; woń waszego życia niech stanie się świadectwem, ponieważ przykład buduje. Jednak słowa pozbawione przykładu są puste, są tylko ideami, nie trafiają do serc i zamiast przynieść korzyść wręcz wyrządzają krzywdę”. 

Opisując przyszłą posługę nowych kapłanów Ojciec Święty szczególny nacisk położył na godne sprawowanie Eucharystii i miłosierdzie względem grzeszników. „W konfesjonale przebaczajcie, a nie osądzajcie” – mówił Franciszek.

„Poprzez Chrzest włączycie nowych wiernych do Kościoła. Nie odmawiajcie nigdy Chrztu tym, którzy o niego proszą – apelował Papież. - W sakramencie pojednania będziecie odpuszczać grzechy  w imię Jezusa i Kościoła. Proszę was byście nigdy nie męczyli się byciem miłosiernymi! W konfesjonale będziecie po to, by przebaczać, a nie, by potępiać. Naśladujecie Ojca, który nigdy nie męczy się przebaczaniem!”.

Na zakończenie homilii Franciszek nawiązał do słów św. Augustyna, który przestrzegał przed kapłanami, którzy szukają własnych wygód. „To brzydko, gdy ksiądz żyje po to, by podobać się samemu sobie i jest jak paw. Miejcie zawsze przed oczami przykład Dobrego Pasterza, który nie przyszedł, by Mu służono, lecz by służyć i starać się ocalić tych, którzy zaginęli” – powiedział Franciszek.

Źródło:
;