Imieniny: Teresy, Heliodora, Jana

Wydarzenia: Światowy Dzień Mieszkalnictwa

Nauczanie

Papież: Duch Święty wprowadza w osobiste poznanie Jezusa

 fot. Krzysztof Petela

„Duch Święty wnosi w nasz dzień dzisiejszy aktualność Jezusa zmartwychwstałego i żyjącego” – powiedział Papież w rozważaniu przed modlitwą Regina Coeli w uroczystość Pięćdziesiątnicy. Franciszek zwrócił uwagę, że Duch Święty naucza i przypomina nam to, co powiedział Chrystus.

 

Papież zaznaczył, że Duch Święty nauczając pozwala pokonać przeszkodę w doświadczeniu wiary, jaką stanowi dystans: zarówno ten między Ewangelią a życiem codziennym, jak również ten historyczny, dzielący nas od czasów, kiedy żył i działał Jezus. Duch Święty łączy nauczanie Jezusa z każdym czasem i każdą osobą. Dzięki Niemu, słowa Chrystusa stają się żywe oraz przemawiają do nas dzisiaj i ukierunkowują nasze działania. Kiedy Duch Święty naucza, uaktualnia je i sprawia, że wiara staje się ciągle młoda. On sprawia, że wiara nadąża za duchem czasu.

„Duch Święty przywraca Ewangelię naszemu sercu. Podobnie było z Apostołami: wiele razy słyszeli Jezusa, ale nie za bardzo Go rozumieli. Nam przydarza się to samo. Lecz od dnia Pięćdziesiątnicy, dzięki Duchowi Świętemu, pamiętają i rozumieją – podkreślił Papież. – Przyjmują Jego słowa jako przeznaczone właśnie dla nich i przechodzą od wiedzy, od znajomości z pamięci, do żywej, uświadomionej i radosnej relacji z Panem. Czyni to Duch Święty. On jest sprawcą przejścia od poznania ze słyszenia do osobistego poznania Jezusa, który wkracza do serca. W ten sposób Duch Święty zmienia nasze życie: sprawia, że myśli Jezusa stają się naszymi myślami. Czyni to, przypominając nam Jego słowa, umieszczając w sercu słowa Jezusa.“

Papież zwrócił uwagę, że bez Ducha Świętego, który uobecnia nam Jezusa, wiara staje się pozbawiona pamięci. Nie powinniśmy być chrześcijanami bez pamięci. Wtedy każda przeciwność, znużenie czy kryzys mogą sprawić, że zapomnimy o miłości Jezusa i popadniemy w zwątpienie oraz lęk.

„Środkiem zaradczym jest przyzywanie Ducha Świętego. Czyńmy to często, zwłaszcza w ważnych momentach, przed podjęciem trudnych decyzji i w niełatwych sytuacjach. Weźmy do ręki Ewangelię i przyzywajmy Ducha Świętego – podkreślił Papież. – Możemy powiedzieć w następujący sposób: «Przyjdź, Duchu Święty, przypomnij mi Jezusa, oświeć moje serce». Następnie otwórzmy Ewangelię i powoli czytajmy mały fragment. A Duch Święty sprawi, że będzie on przemawiać do naszego życia. Niech Dziewica Maryja, pełna Ducha Świętego, rozpali w nas pragnienie modlitwy do Niego i przyjęcia Słowa Bożego.“

Źródło:
;