Imieniny: Marii, Magdaleny

Wydarzenia:

Nauczanie

Papież na Kampanię Braterstwa: służyć potrzebującym

 fot. rv.pl

Wielki Post to czas przygotowania do Wielkanocy przez pokutę, modlitwę i miłosierdzie. Mamy odnowić nasze życie, utożsamiając się z Chrystusem, który ofiarnie oddał się braciom, szczególnie najbardziej potrzebującym. Podkreśla to Papież w przesłaniu na rozpoczynającą się dziś w Brazylii wielkopostną Kampanię Braterstwa. Brazylijscy biskupi, nawiązując do słów Jezusa „Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45), wybrali w tym roku temat: „Braterstwo: Kościół a społeczeństwo”.

 

Ojciec Święty zwraca uwagę, że Kościół nie może pozostać obojętny na tych, którzy są obok nas. „W ciągu tych czterdziestu dni, w których Bóg wzywa swój lud do nawrócenia, Kampania Braterstwa ma pomóc pogłębiać w świetle Ewangelii dialog i współpracę między Kościołem a społeczeństwem, zaproponowane przez Sobór Watykański II” – pisze Franciszek. Wskazuje, że należy to pojmować jako „służbę w budowaniu Królestwa Bożego w sercu i w życiu brazylijskiego ludu”.

Promować godność i dobro człowieka mają nie tylko instytucje Kościoła, ale każdy wierny, poczynając od swojego domu i pracy oraz ludzi, z którymi ma relacje. „Konieczne jest pomagać najuboższym i najbardziej potrzebującym – podkreśla Papież. –  «Każdy chrześcijanin i każda wspólnota są wezwani, by być narzędziami Boga na rzecz wyzwolenia i promocji ubogich, tak aby mogli oni w pełni włączyć się w społeczeństwo» (Evangelii gaudium, 187). Zróbmy rachunek sumienia co do konkretnego zaangażowania każdego z nas w budowanie społeczeństwa bardziej sprawiedliwego, braterskiego i pokojowego” – zachęca Ojciec Święty w przesłaniu na brazylijską Kampanię Braterstwa.

Źródło:
;