Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona

Wydarzenia: Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli

Dialog

Papież na międzyreligijne spotkanie na rzecz pokoju w Osnabrück

papież franciszek fot. Jubilee of Mercy / flickr.com

W Osnabrück w Niemczech odbywa się doroczne międzyreligijne spotkanie na rzecz pokoju, zorganizowane przez Wspólnotę św. Idziego. Inspiruje się ono pierwszym takim wydarzeniem, które w 1986 r. zorganizował w Asyżu św. Jan Paweł II. W tym roku przyświeca mu hasło: „Drogi pokoju”.

 

W przesłaniu na to wydarzenie Papież Franciszek wskazuje na jego aktualność w świecie naznaczonym przez wojny i terroryzm. Całe narody pogrążyły w noc przemocy, bez nadziei na świtanie pokoju. W takiej sytuacji za budowanie pokoju są odpowiedzialni nie tylko przywódcy polityczni, ale również religie, które mają o to zabiegać modlitwą i konkretnym zaangażowaniem. Franciszek wspomina w tym kontekście o szaleństwie terroryzmu i irracjonalności tych, którzy profanują Boga, siejąc nienawiść. Reakcją na to powinna być „droga pokoju”. Jest ona wspólna wielu tradycjom religijnym, dla których ważne jest współczucie i wyrzeczenie się przemocy. Aby otworzyć bramy pokoju, trzeba pokornej odwagi, niezłomnej wytrwałości, a przede wszystkim modlitwy, bo w niej zakorzeniony jest pokój. Na zwierzchnikach religijnych spoczywa w tym względzie szczególna odpowiedzialność. Mają być ludźmi pokoju, którzy dają świadectwo i przypominają, że Bóg nienawidzi wojny, że wojna nigdy nie jest święta, a przemocy nigdy nie można popełniać w imię Boga ani jej Bożym imieniem uzasadniać.

Papież przestrzegł też przed obojętnością i przyzwyczajaniem się do ludzkiej krzywdy. Przyznał, że ogrom zła może nas przygniatać, a nasze wysiłki mogą się wydawać bezowocne. Podkreślił jednak, że nie wolno poddawać się zniechęceniu.

Szczególne słowo Franciszek poświęcił też Unii Europejskiej, która w tym roku obchodzi 50-lecie Traktatów Rzymskich. Przypomniał, że budowie zjednoczonej Europy przyświecała właśnie idea pokoju po dwóch wyniszczających wojnach i straszliwej tragedii Shoah. „Wasza obecność w Niemczech jest znakiem i przypomnieniem dla Europy, aby pielęgnowała pokój poprzez zaangażowanie w budowanie dróg solidniejszej jedności wewnątrz i coraz większego otwarcia na zewnątrz. Nie należy przy tym zapominać, że pokój jest owocem naszych ludzkich starań, ale także otwarcia na Boga” – napisał Franciszek w przesłaniu na trwające w Osnabrück międzyreligijne spotkanie na rzecz pokoju.

Oceń treść:
Źródło:
;