Imieniny: Wandy, Zenona

Wydarzenia: Dzień Ojca

Nauczanie

Papież na Mszy w Wenecji: dbajmy o środowisko i o ludzkie dziedzictwo

papież w czasie audiencji fot. Mazur / Episkopat.pl

„Wenecja stanowi doskonałą jedność z wodami, na których została wzniesiona, a bez opieki i ochrony tego naturalnego otoczenia mogłaby nawet przestać istnieć. Podobnie jest z naszym życiem” – nauczał Franciszek tym włoskim mieście. Na Placu św. Marka odprawiono tam specjalną Mszę, jeden z punktów programu obecnej papieskiej podróży. W homilii Biskup Rzymu zachęcał do trwania zakorzenionymi w Jezusie, aby doświadczać Bożej radości i miłości oraz umieć przekazywać ją dalej.

 

Franciszek zaznaczył, że każdy z nas otrzymał wezwanie od Pana, by przynosić dobre owoce, w tej sytuacji, w których się znajduje. „Patrząc dziś na Wenecję, podziwiamy jej urzekające piękno, ale niepokoi nas również wiele zagrażających jej problemów: zmiany klimatyczne, które mają wpływ na wody laguny i na terytorium; kruchość budynków, dziedzictwa kulturowego, ale także ludzi; trudność stworzenia środowiska na ludzką skalę poprzez odpowiednie zarządzanie turystyką; a także wszystko to, co te realia mogą generować pod względem chaotycznych relacji społecznych, indywidualizmu i samotności” – mówił Papież.

Ojciec Święty zastanawiał się dalej, jaka powinna być konkretna odpowiedź, aby wobec tych wszystkich wyzwań móc właśnie pomnażać dobro. Zauważył, iż tutaj należy powiązać się z Bogiem: „trwając zjednoczeni z Chrystusem, będziemy mogli przynosić owoce Ewangelii w rzeczywistości, w której żyjemy: owoce sprawiedliwości i pokoju, owoce solidarności i wzajemnej troski; wybory troski o środowisko, ale także o ludzkie dziedzictwo – potrzebujemy naszych wspólnot chrześcijańskich, naszych dzielnic, naszych miast, aby stały się miejscami gościnnymi, przyjaznymi, włączającymi – zaznaczał Franciszek. – A Wenecja, która zawsze stanowiła miejsce spotkań i wymiany kulturowej, ma powołanie do bycia znakiem piękna dostępnego dla wszystkich, począwszy od ostatnich, obrazem braterstwa i troski o nasz wspólny dom”.

Papież wyraził pragnienie, aby Festiwal Biennale pomagał odwiedzającym go poprzez odbiór różnorakiej sztuki napełniać się pięknem i dalej je przekazywać, w ten sposób też rozwijając ową radość i miłość płynące z Ewangelii.

Źródło:
;