Imieniny: Romana, Ludomira, Lecha

Wydarzenia: Dzień Chorób Rzadkich

Nauczanie

Papież o ekologii ludzkiej i ekologicznym nawróceniu

 fot. Presidência da Republica - Roberto Stuckert Filho - Agência Bras

Niszczenie naturalnego środowiska odbija się negatywnie na życiu człowieka. Idolatria technokracji prowokuje powszechne migracje, a to wiąże się z coraz większym bezrobociem i brakiem perspektyw na przyszłość, generując takie negatywne zjawiska, jak handel ludźmi czy wykorzystywanie potrzebujących do pracy na czarno. Papież Franciszek mówił o tym w czasie spotkania z burmistrzami miast świata, które odbywa się w Watykanie. Spotkanie o współczesnym niewolnictwie i o zmianach klimatycznych zorganizowane zostało przez Papieską Akademię Nauk i koncentruje się na najsłabszych mieszkańcach naszego globu, w których uderzają te plagi.

 

Ojciec Święty wskazał, że jego encyklika Laudato si’ jest przede wszystkim dokumentem społecznym, a nie „zieloną encykliką”, jak próbuje się ją przedstawić. „Troska o środowisko i o ochronę stworzenia ma wymiar społeczny, a o tym często zapominamy” – mówił Franciszek.

„Kultura troski o środowisko to nie jest wyłącznie postawa «zielonych». To jest coś o wiele więcej. Troska o środowisko oznacza postawę ekologii ludzkiej – podkreślił Papież. - Nie można mówić, że z jednej strony jest człowiek, a z drugiej środowisko; ekologia jest totalna – ludzka. To właśnie chciałem podkreślić w encyklice Laudato si’. Nie można oddzielać człowieka od reszty. Jest to wzajemna relacja: środowiska, które wpływa na człowieka. i sposobu w jaki człowiek traktuje środowisko. Wiadomo, że przyroda obraca się przeciwko człowiekowi, gdy środowisko jest źle traktowane”.

Franciszek przypomniał, że gdy brakuje wystarczającej troski o środowisko naturalne choćby przez rabunkowy wyrąb lasów, dochodzi do pustynnienia. Zbytnia industrializacja negatywnie odbija się na sektorze rolniczym, prowokując migrację. „Nasze ponad miarę rozwijające się miasta są dowodem tego, że nie troszczymy się wystarczająco o przyrodę. Wokół wielkich metropolii powstają dzielnice biedy, gdzie ludzie nie mają szans na godne życie; szerzy się bezrobocie, a młodzi nie mają żadnych perspektyw na przyszłość” – mówił Franciszek. Wyraził zarazem nadzieję, że świadomość konieczności troski o stworzenie będzie wzrastać i odwróci trendy wyniszczające naszą planetę. Zaapelował o ekologiczne nawrócenie.

Źródło:
;