Imieniny: Jerzego, Wojciecha

Wydarzenia: Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

Nauczanie

Papież: Otwórzcie się na Słowo Boże

papież franciszek fot. Vatican Media

Na zakończenie cyklu katechez poświęconych głoszeniu Ewangelii, podczas dzisiejszej audiencji generalnej Papież Franciszek wezwał wszystkich ochrzczonych, by czuli się powołani do dawania świadectwa i głoszenia Jezusa.

 

Papież, przypominając obrzęd udzielania sakramentu Chrztu świętego podczas którego celebrans dotyka uszu i ust osoby, która przyjmuje chrzest, nawiązał do wezwania do otwarcia się, jakie Jezus skierował do  głuchoniemego, którego uzdrowił w Dekapolu. Franciszek zwrócił uwagę, że nie bez znaczenia jest też fakt, że Jezus dokonał cudu nie w dobrze znanej Jemu i Jego uczniom Galilei, ale na terytorium zamieszkałym przez pogan.

Franciszek podkreślił metaforyczne znaczenie przypowieści opisanej w Ewangelii św. Mateusza: „ten kto jest głuchy na Słowo Boże” nie jest też zdolny do „przekazywania tego Słowa”. Franciszek podkreślił, że również i my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by  „się otworzyć”  ponieważ „Ewangeliczne przesłanie potrzebuje świadectwa i przepowiadania”. 

Otwórzcie się! 

„Każdy chrześcijanin powinien być otwarty na Słowo Boże i na służbę innym”, stwierdził Franciszek. Papież przestrzegł też chrześcijan, napominając, iż jeśli się nie otworzą zamiast „chrześcijanami” będą „ideologami zamknięcia”. Franciszek podkreślił, że „chrześcijanin musi się otworzyć na przepowiadanie Słowa i na przyjęcie swoich braci i sióstr”.

Nawiązując do ostatniego rozdziału Ewangelii św. Jana, Papież podkreślił w konkluzji, iż „Jezus powierza swym uczniom pragnienie misyjne, aby szli coraz dalej, aby paśli owce, aby głosili Ewangelię”. 

Zwracając się do wszystkich ochrzczonych, Franciszek wezwał do „dawania świadectwa i głoszenia Jezusa”. Zaznaczył także, iż cały Kościół powinien „prosić o łaskę nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego”, a każdy wierzący powinien zadać sobie pytanie, czy dość miłuje Jezusa, by poświęcić się trosce o Jego owce, by stać się Jego świadkiem, postępować tak, by radość Ewangelii uczyniła pięknym również życie jego braci i sióstr?

Papież zachęcił Polaków do uczestniczenia w Mszach świętych roratnich

Tradycja Mszy świętych roratnich jest „wyrazem oczekiwania wraz z Maryją na przychodzącego Zbawiciela” powiedział Papież Franciszek na zakończenie dzisiejszej audiencji generalnej, pozdrawiając serdecznie pielgrzymów z Polski.

Ojciec Święty wyraził nadzieję, że piękna tradycja przeżywania Adwentu i uczestniczenia w tym okresie w porannych nabożeństwach roratnich stanie się dla Polaków „okazją do świadczenia o żywej wierze”.  

Zwracając się do pielgrzymów włoskich, Papież przypomniał o przypadającym dziś liturgicznym wspomnieniu św. Łucji, dziewicy i męczenniczki. Franciszek zauważył, że w niektórych rejonach Włoch i kontynentu europejskiego nadal żywy jest zwyczaj obdarowywania się tego dnia prezentami w oczekiwaniu na zbliżające się Bożego Narodzenie. Zachęcił także uczestników audiencji, by wymienili się „darem przyjaźni i chrześcijańskiego świadectwa”. 

Przypomniał również o prośbach o dar pokoju dla narodów dotkniętych wojną, a w szczególności Izraela, Palestyny i narodu ukraińskiego.

Źródło:
;