Imieniny: Serwacego, Roberta, Glorii

Wydarzenia: Światowy Dzień Chorego

Nauczanie

Papież: w naszym grzesznym życiu może zakwitnąć świętość

 fot. Vatican Media Live

„Wraz z otrzymaną wiarą, wiarą przekazaną, którą otrzymaliśmy, wraz z nią został nam przekazany pewien sposób modlitwy oraz modlitwa jako taka” - te słowa Papież skierował podczas dzisiejszej audiencji ogólnej transmitowanej z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. W katechezie Franciszek podjął temat związku między modlitwą a komunią świętych. Zwrócił uwagę, że nigdy nie modlimy się sami, w pojedynkę, ale włączamy się w nurt modlitwy, który nas poprzedza i płynie ku wieczności. Za każdym razem, gdy składamy ręce i otwieramy serce przed Bogiem, znajdujemy się w gronie świętych, zarówno tych oficjalnie uznanych, jak i anonimowych. Oni włączają się w naszą modlitwę i wstawiają się za nami, jako starsi bracia i siostry, którzy przeszli przez te same ludzkie dzieje.

 

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że w Chrystusie istnieje tajemnicza solidarność między tymi, którzy przeszli do życia przyszłego, a nami, pielgrzymami w tym życiu: nasi bliscy zmarli nadal opiekują się nami z nieba. Oni modlą się za nas, a my za nich. W naszym ziemskim życiu doświadczamy więzi modlitwy z innymi: modlimy się za siebie nawzajem, prosimy i ofiarujemy modlitwy...

„Pierwszym sposobem modlitwy za kogoś jest rozmowa z Bogiem o tej osobie. Jeśli czynimy to często, każdego dnia, nasze serce nie zamyka się, pozostaje otwarte na braci. Modlitwa za innych jest pierwszym sposobem ich miłowania i pobudza nas do konkretnej bliskości – podkreślił Papież. Również w momentach konfliktu, sposobem na jego rozwiązanie, na jego złagodzenie pozostaje modlitwa za osobę, z którą jestem w konflikcie. Poprzez modlitwę coś się zmienia. Pierwszą rzeczą, która się zmienia jest moje serce, moja postawa. Pan zmienia je, aby umożliwić spotkanie, ponowne spotkanie i uniknąć sytuacji, że konflikt zamieni się w nieustanną wojnę.“

Ojciec Święty zauważył, że jeśli w naszym życiu mimo trudnych doświadczeń nadal ufnie idziemy naprzód, być może zawdzięczamy to nie tyle naszym zasługom, ile wstawiennictwu wielu świętych, niektórych w niebie, innych pielgrzymujących podobnie jak my na ziemi, którzy nas wspierają i nam towarzyszą.

„Wiemy wszyscy, że tutaj na ziemi żyją święci ludzie, mężczyźni i kobiety, którzy żyją w świętości. Oni nie wiedzą o tym, podobnie zresztą my o tym nie wiemy, ale są świętymi. To są święci codzienności, święci ukryci lub, jak lubię to powtarzać, «święci z sąsiedztwa», ci co dzielą z nami życie, którzy z nami pracują, i prowadzą święte życie – podkreślił Papież. A zatem niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus, jedyny Zbawiciel świata, wraz z tą ogromną rzeszą świętych, którzy zapełniają ziemię i którzy uczynili swe życie chwałą Boga.“

Papież przypomniał, że wczoraj obchodzony był wprowadzony z inicjatywy ONZ Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju. Życzył, aby doświadczenie sportu stawało się wydarzeniem zespołowym, sprzyjającym dialogowi pomiędzy kulturami i narodami. W tym kontekście zachęcił również watykański klub sportowy - Athletica Vaticana - do zaangażowania w promowanie kultury braterstwa w świecie sportu, skupiając szczególną uwagą na osobach najsłabszych i stając się w ten sposób świadkami pokoju.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że Zmartwychwstanie Jezusa wzywa do dawania świadectwa. W tym wydarzeniu objawia się najgłębsza prawda o człowieku. Życzył, aby radość i pokój, które przynosi Zmartwychwstały były dla każdego źródłem pocieszenia i nadziei. Do Polaków Franciszek powiedział.

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Drodzy bracia i siostry, w niedzielę będziemy obchodzili Święto Miłosierdzia Bożego. Ustanawiając je, św. Jan Paweł II przypomniał nam, że «liturgia tej niedzieli zdaje się wytyczać szlak miłosierdzia, które odbudowuje więź każdego człowieka z Bogiem, a zarazem tworzy także między ludźmi nowe relacje braterskiej solidarności – podkreślił Papież. Chrystus nauczył nas, że człowiek nie tylko doświadcza i dostępuje miłosierdzia Boga samego, ale także jest powołany do tego, ażeby sam czynił miłosierdzie drugim: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią» (Mt 5, 7). Zwróćmy się z ufnością do miłosiernego Chrystusa i prośmy dla nas o łaskę przebaczenia oraz czynnej miłości wobec bliźniego. Z serca wam błogosławię.“

Oceń treść:
Źródło:
;