Imieniny: Kseni, Cecylii, Bernardety

Wydarzenia: Dzień Sapera

Nauczanie

Papież w orędziu do młodych: miejcie odwagę być szczęśliwi!

„Chrześcijaństwo nie polega na serii zakazów, tłumiących nasze pragnienia szczęścia, ale na planie życia, który może zafascynować nasze serca. Miejcie odwagę być szczęśliwi!”. Tak pisze Papież w orędziu na 30. Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w Kościołach lokalnych w tegoroczną Niedzielę Palmową 29 marca.

 

Przewodnikiem w „duchowej pielgrzymce do Krakowa”, gdzie w przyszłym roku będzie miała miejsce kolejna międzynarodowa edycja tego Dnia, są ewangeliczne błogosławieństwa. W tym roku rozważamy słowa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).

Ojciec Święty podkreśla, że Bóg stworzył człowieka do szczęścia. Polega ono „na doskonałej komunii z Bogiem, z innymi, z przyrodą i z nami samymi. W tym stanie pierwotnej czystości wszystko było przejrzyste i jasne”. Wskutek grzechu ta „pierwotna czystość ulega skażeniu”. Ludzie, pozbawieni światła, postrzegają otaczającą rzeczywistość w sposób wypaczony, krótkowzroczny”. Marzą o dobru i szczęściu, ale tylko Chrystus może zaspokoić ich oczekiwania, „tak często zawiedzione fałszywymi obietnicami świata”. Franciszek wskazuje w orędziu także na potrzebę, jak to określa, „ludzkiej ekologii”.

„Ludzka ekologia” zdaniem Papieża, „pomoże nam oddychać czystym powietrzem, pochodzącym z rzeczy pięknych, z prawdziwej miłości, ze świętości”. Przypomina, że właśnie w młodości rozwija się w sercach wielkie bogactwo uczuciowe, „głębokie pragnienie prawdziwej miłości, pięknej i wspaniałej”. Apeluje do młodych: „Nie pozwólcie, aby ta cenna wartość została sfałszowana, zniszczona lub oszpecona. Dzieje się tak, gdy w nasze relacje zakrada się instrumentalizacja bliźniego dla własnych egoistycznych celów, czasem jedynie jako obiektu przyjemności. Proszę was: nie bójcie się prawdziwej miłości. Wzywam was do buntu przeciwko powszechnej tendencji do banalizowania miłości, zwłaszcza gdy próbuje się ją ograniczyć jedynie do aspektu seksualnego, pozbawiając ją jej podstawowych cech piękna, komunii, wierności i odpowiedzialności” – napisał Franciszek.

Papież zachęca do stałego „szukania Boga” w sakramencie pojednania, modlitwie, codziennym czytaniu Ewangelii. Pisze też o powołaniu do małżeństwa, które wielu uważa dziś za „niemodne”, ale to nie jest prawdą i właśnie dlatego Kościół podjął synodalną refleksje o misji rodziny. Ponadto Ojciec Święty zachęca do zastanowienia się nad powołaniem do życia konsekrowanego i kapłaństwa. Przypomina, że właśnie ze światowych spotkań młodzieży wypłynęło wiele decyzji powołaniowych.

Na zakończenie orędzia na tegoroczny Światowy Dzień Młodzieży Papież przypomina, że prowadzi on „do ostatniego etapu drogi przygotowującej na najbliższe wielkie światowe spotkanie z młodzieżą w Krakowie w 2016 roku”. Dni te ustanowił przed 30 laty Jan Paweł II. Była to inicjatywa opatrznościowa i prorocza. „Niech święty Papież, patron Światowych Dni Młodzieży, wstawia się za naszą pielgrzymką do jego Krakowa” – pisze Franciszek.

Źródło:
;