Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

Wydarzenia: Dzień Głośnego Czytania

Nauczanie

Papież wzywa katolickie uniwersytety do służby małżeństwu i rodzinie

papież franciszek z biskupami fot. BP KEP

Nie możemy się pogodzić z upadkiem rodziny, bo to głównie w niej urzeczywistnia się Boże marzenie o wspólnocie ludzkiej – napisał Papież Franciszek, ogłaszając powołanie Family Global Compact. Jest to inicjatywa Stolicy Apostolskiej, która ma doprowadzić do zacieśnienia współpracy między katolickimi uniwersytetami i duszpasterstwami rodzin w celu promowania kultury rodziny i życia oraz pełniejszego docenienia małżeństwa i życia rodzinnego z jego bogactwem i wyzwaniami.

 

Franciszek przypomina, że współczesne studia o rodzinie potwierdzają jej kryzys. Dziś trudniej jest założyć rodzinę bez odpowiedniego wsparcia ze strony społeczeństwa. Dlatego wielu młodych rezygnuje z małżeństwa na rzecz bardziej niestabilnych i nieformalnych form relacji afektywnych. Jednakże, jak podkreśla Papież, nie wolno się pogodzić z upadkiem rodziny z powodu niepewności czy w imię indywidualizmu i konsumpcjonizmu, w których przyszłość mają tylko skupione na sobie jednostki. Franciszek przypomina, że rodzina to wspólnota życia i miłości, niezastąpione i nierozerwalne przymierze mężczyzny i kobiety, miejsce spotkania między pokoleniami, nadzieja społeczeństwa. Studia, które ujawniają kryzys rodziny, pokazują zarazem, że jest ona nadal pierwszym źródłem życia społecznego. Ma ona pozytywny wpływ na wszystkich, ponieważ jest generatorem dobra wspólnego. Dobre relacje rodzinne stanowią niezbywalne bogactwo nie tylko dla małżonków i dzieci, ale dla całej wspólnoty kościelnej i obywatelskiej.

Papież pragnie, aby pomocą dla rodzin były również katolickie uniwersytety. Trzeba w taki sposób opowiedzieć się za małżeństwem i rodziną, aby ludzie byli bardziej gotowi do odpowiedzi na łaskę, którą daje im Bóg – pisze Franciszek.

Family Global Compact to wspólna inicjatywa dwóch watykańskich instytucji: Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Papieskiej Akademii Nauk Społecznych.

Źródło:
;