Imieniny: Brygidy, Ignacego, Seweryna

Wydarzenia:

Pod oknem

Piąta rocznica beatyfikacji Matki Zofii Czeskiej

piąta rocznica beatyfikacji zofii czeskiej fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska

- Wielkość Matki Zofii polega na tym, że potrafiła zarazić swym entuzjazmem inne, podobne sobie serca i dlatego jej charyzmat przetrwał i przynosi owoce w dzisiejszym Kościele - mówił w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach kard. Stanisław Dziwisz podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w piątą rocznicę beatyfikacji Zofii Czeskiej, matki i założycielki Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

 

W wygłoszonej homilii kard. Stanisław Dziwisz przypomniał życie bł. Zofii Czeskiej: szczęśliwe małżeństwo oraz wczesne bezdzietne wdowieństwo, które pozwoliło jej stać się matką dla wielu ubogich, osieroconych dziewcząt. Kardynał podkreślił, że wrażliwość jej serca pomogła dostrzec potrzebę opieki nad ubogimi dziewczętami. - Żyjąc w centrum Krakowa przy ul. Szpitalnej na przełomie XVI i XVII wieku , dostrzegała strefy nędzy i ubóstwa w królewskim mieście. Zidentyfikowała obszar leżący odłogiem i czekający na pomoc, którym przed nią nikt się nie zajął. Chodziło o los ubogich dziewcząt i sierot oraz ogólnie o sytuację dziewcząt, o edukacji których nikt nie myślał. Na ten obszar wkroczyła Zofia, udostępniając dla podjętego nowatorskiego dzieła swój dom przy Szpitalnej, który został nazwany Domem Panieńskim.

Kard. Dziwisz podkreślił zarazem, że Zofia Czeska nie była zwykłą aktywistką, ale najgłębszym źródłem jej ogromnego zaangażowania na rzecz potrzebujących dziewcząt, którymi nikt się nie zajmował, było piękne życie duchowe i wielka miłość do Chrystusa. Zafascynowana tajemnicą ofiarowania Maryi w jerozolimskiej świątyni właśnie tę tajemnicę wybrała jako najważniejszy element tożsamości założonego przez nią Zgromadzenia Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny zwanego Siostrami Prezentkami. - Niepokalane Serce Maryi miało formować serce Zofii oraz serca tych, które przejęły od niej charyzmat i żyją tym charyzmatem po dzień dzisiejszy. To charyzmat Sióstr Prezentek, wnoszących poważny wkład w życie Kościoła w naszej Ojczyźnie i poza jej granicami, także w Watykanie służąc Ojcu Św. Franciszkowi.

Kardynał powiedział także, że autentyczna świętość nigdy się nie przedawnia i nie starzeje, dlatego przykład Matki Zofii, choć żyła w odległych czasach, wciąż do nas przemawia. - Wielkość Matki Zofii polega również na tym, że potrafiła zarazić swym entuzjazmem inne, podobne sobie serca, i dlatego jej charyzmat przetrwał i przynosi owoce w dzisiejszym Kościele - dodał. Kard. Dziwisz na ręce Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Prezentek Olgi Maślanki złożył także podziękowanie za ich wkład w kształtowanie młodych Polek i Polaków w swych szkołach oraz pracę na rzecz chorych, niepełnosprawnych i pomoc w parafiach.

Na zakończenie hierarcha przypomniał, że kard. Karol Wojtyła wielokrotnie nawiedzał kościół i dom zakonny Sióstr Prezentek w centrum Krakowa oraz, że podczas ŚDM w Krakowie Ojciec Święty Franciszek modlił się przy relikwiach bł. Matki Zofii Czeskiej w bocznej kaplicy kościoła Sióstr Prezentek przy ul. Św. Jana.

Po Mszy św. miała miejsce prezentacja programu artystycznego pt. „Wesele polskie" w wykonaniu Zespołu Muzyki Dawnej i Tańca im. Bł. Matki Zofii Czeskiej działającego przy krakowskich szkołach Sióstr Prezentek. Zespół zaprezentował oryginalne obrzędy weselne, śpiew, muzykę i taniec z XVII wieku, w którym żyła bł. Zofia Czeska. Kard. Stanisław Dziwisz wyraził ogromne uznanie za niezwykle wysoki poziom artystyczny zaprezentowanego spektaklu.

Matka generalna Olga Maślanka dziękowała kard. Stanisławowi Dziwiszowi za przewodniczenie Eucharystii i wygłoszenie homilii. Serdecznie dziękowała także wszystkim obecnym na świętowaniu pięciolecia beatyfikacji Matki Zofii Czeskiej, wszystkim dobroczyńcom i przyjaciołom Sióstr Prezentek, wychowawcom i współpracownikom szkół oraz prezentkowej młodzieży, za wspaniały program artystyczny.

Zespół Muzyki Dawnej i Tańca im. Bł. Matki Zofii Czeskiej działający przy krakowskich szkołach Sióstr Prezentek został założony przez mgr Hannę Malską w 2010 roku. W 2014 roku w roli choreografa dołączyła do niego p. Justyna Kulczycka. Zespół prezentuje najwyższy poziom artystyczny, czego dowodem są liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane m.in. na prestiżowym Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej Schola Cantorum w Kaliszu. Najnowsze osiągnięcia to zdobyte w lutym tego roku: Złota Harfa Eola, Nagroda Starosty kaliskiego oraz Nagroda Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Zespół składa się z grupy uczniów gimnazjum, liceum i szkoły podstawowej, a prezentowane programy artystyczne nawiązują do renesansowej kultury muzycznej czyli do okresu życia bł. Matki Zofii Czeskiej.

Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Marii Panny znane jako Zgromadzenie Sióstr Prezentek zostało zapoczątkowane przez bł. Zofię Czeską w XVII wieku i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Było to pierwsze w Rzeczpospolitej zgromadzenie prowadzące życie poza ścisłą klauzurą. Matka Zofia Czeska założyła w Krakowie szkołę kształcącą ubogie dziewczęta i sieroty, która stanowiła pierwszą placówką żeńską na terenie ówczesnej Rzeczpospolitej. Po jej śmierci pieczę nad wychowankami przejęły jej współpracownice i tak jest do dziś. Siostry Prezentki nadal prowadzą założoną przed wiekami krakowską szkołę, z tą różnicą, że współcześnie uczęszczają do niej także chłopcy. W tym roku w królewskim mieście Krakowie Siostry Prezentki otwierają również szkołę podstawową. Wśród innych dzieł zakonnych trzeba wymienić szkoły - podstawową i liceum ogólnokształcące w Rzeszowie, dwa internaty dla dziewcząt w Krakowie i Rzeszowie, trzy przedszkola na terenie kraju oraz ochronkę dla dzieci na Ukrainie, Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży, a także Dom Dziecka.

Oceń treść:
Źródło:
;